Foto’s

Ubuntu

Op 20 december kwamen een 15-tal vormelingen samen om een creatieve workshop te beleven.  Samen met enkele mensen van Groep Ubuntu boetseerden ze klei tot prachtige creaties!

 

Kerstcorrida – Ren de pastoor voorbij

Enkele sportieve vormelingen liepen de Kerstcorrida. Bovenop de sportieve prestatie slaagden ze erin om als groep € 645 sponsorgeld te verzamelen! Zoals beloofd doen we als vormselwerkgroep een extra duit in het zakje, het ingezamelde bedrag werd afgerond naar € 700. Deze som werd aan Music for life bezorgd en gaat integraal naar Make-A-Wish (www.makeawish.be)

Bram, Eva en Linde maakten een leuk filmpje als bedanking! http://extra.stubru.be/warmsteweek/?v=b7dedae5ea2

 

 

Vredeseilanden

Op 13 januari staken heel wat vormelingen de handen uit de mouwen om gadgets te verkopen ten voordele van Vredeseilanden/Rikolto.  Rikolto ondersteunt wereldwijd boerenfamilies en hun organisaties zodat ze zich uit de armoede werken en tegelijk de toekomst van ons voedsel veilig stellen.  Dankzij de inzet, het enthousiasme en de verkoopstechnieken van de vormelingen werd er maar liefst 2449,1 euro opgehaald

 

Bezoek aan het Sociaal Huis en voedselbedelingspunt ‘t Netje

Tijdens deze activiteit gingen enkele vormelingen langs in het Sociaal Huis van Deerlijk, waar ze meer te weten kwamen over armoede in Deerlijk. Aansluitend bezochten ze het voedselbedelingspunt ’t Netje.

 

 

Spel met ongelijke kansen

De vormelingen spelen samen een spel, maar ze hadden de hulp van hun vrienden en vriendinnen nodig  om het spel tot een goed einde te brengen! 
Een aantal onder hen moest leren omgaan met een beperking en gelukkig stonden de anderen hen bij.

 

 

Bezoek aan het woon-zorgcentrum van Deerlijk

Op 13 en 15 februari gingen een aantal vormelingen op bezoek bij de bewoners van het rusthuis.  Ze namen deel aan verschillende activiteiten.  De vormelingen konden samen met de bewoners bingo spelen, soep maken, lenteversieringen maken of aan groepsgymnastiek doen.  De bewoners hadden een aangename namiddag met de jonge vormelingen.

 

Op bezoek bij VZW den achtkanter

Op woensdag namiddag 21 februari zijn we met een groepje vormelingen op bezoek geweest in vzw den achtkanter in Kortrijk. Den achtkanter is een plaats waar mensen met een mentale beperking kunnen gaan werken onder begeleiding van therapeuten. We kregen eerst een woordje uitleg over de werking en hoe de mensen daar hun job kiezen. De mensen met een beperking kunnen kiezen uit verschillende ateliers waar ze kunnen werken. Zoals bv.: kaarsenatelier, kookatelier, pottenbakkerij, bakkerij, was en strijk, houtbeperking, fruitkeuken, alcoholkeuken, chocolaterie, verpakatelier en kunstatelier. Sommige mensen doen aan begeleid werk zoals werken in het rusthuis, werken in het ziekenhuis, helpen in de kleuterklas,…

Daarna kregen we een rondleiding in de verschillende ateliers en konden we zien hoe de mensen werkten. Sommigen gaven zelf een klein woordje uitleg wat ze aan het doen waren. Ze zijn heel fier op hun werk. De dingen die ze maken in de ateliers worden verkocht in hun winkel ‘ het andere geschenk’.

Ik vond het een boeiende activiteit en was verbaasd dat die mensen zoveel mooie dingen maken.   Juliette Destoop

 

Discussiespel – Zeg eens je gedacht

Tijdens het discussiespel ‘Zeg eens je gedacht’, werd nagedacht over heel wat vragen. Waarom doe ik mijn vormsel? Bestaat God wel? Heeft Jezus al die dingen die in de bijbel staan echt gedaan? Is er leven na de dood? Waarom kan bidden of mediteren nuttig zijn? Hoe denken we over andere religies? Om tot antwoorden te komen, werden verhalen gelezen en filmpjes bekeken. De jongens en meisjes waren heel aandachtig, respecteerden elkaars mening en gingen met nieuwe ideeën terug naar huis.

 

Yoga

Enkele vormelingen namen deel aan een yoga-activiteit.  Deze activiteit werd begeleid door Vanessa van Amba Amba.  De vormelingen gingen op zoek naar het rustpunt in zichzelf.  Het was een heel geslaagd, ontspannen moment!

 

Zwemmen met Somival

Elke zaterdagvoormiddag gaan mensen van de vereniging Somival zwemmen in Waregem.  Somival is een vereniging voor mensen met een fysieke beperking of verminderde mobiliteit.  Een groot aantal vormelingen nam graag een duikje in het water met deze mensen.  De boeiende voormiddag heeft bij veel vormelingen een grote indruk nagelaten.  

 

Oma’s en opa’s aan de top

Enkele vormelingen staken een handje toe bij oma’s en opa’s.  Ze hielpen auto’s wassen, stallen schoonmaken en maakten pannenkoeken.  Het werd een leuke namiddag!

 

Car wash tvv een schooltje in Suriname

Op 31 maart hebben we met de vormelingen een 50-tal wagens gewassen. Tijdens het wachten konden de mensen ook iets eten en drinken in onze tearoom. Dit alles ten voordele van een schooltje in Suriname. De opbrengst van onze actie bedroeg 600EUR.

 

Beheerswerken in de Villaplasjes ism Natuurpunt

We houden allemaal van een groene omgeving.  Om die omgeving net en goed te houden zijn heel wat groene vingers nodig.  Enkele vormelingen hielpen bij het onderhoud van de Villaplasjes aan de rand van de Gavers.

 

SAMEN spelen

Met 14 waren ze, de vormelingen die samen gingen voor de overwinning tegen het spel. Het lukte eens en dan weer niet. De boodschap was dat we samen meer kunnen dan alleen. Overleg, strategie, risico nemen of niet, … alles kwam aan bod. Iedereen genoot en ging tevreden naar huis. Bedankt aan Piet en Griet van spellenclub Incognito voor de uitleg, begeleiding en gebruik van de spellen!