Vormsel & EC door Corona verplaatst naar het najaar


Beste,

Jullie vernamen het al via de media. De bisschoppen hebben beslist dat de vormselvieringen worden verplaatst naar het najaar van 2021. Ons bisdom besliste ondertussen ook dat de eerste communievieringen worden verplaatst naar het schooljaar 2021-2022.

We hoopten allemaal dat de eerste communievieringen en de vormsels zouden kunnen plaats vinden in het derde trimester van dit schooljaar. Maar langs de andere kant voelden we de bui wel hangen… Nu is er een beslissing genomen en kunnen we hoopvol vooruit kijken.

Hoe gaan wij het aanpakken ?

Wij gaan duidelijk -zoals de bisschoppen het vragen- voor de viering in kleine groep (meestal per klas) dit zowel voor vormsel als eerste communie en dit zoveel als mogelijk  buiten de weekendvieringen.

Wij gaan ook proberen alles rond te krijgen tegen 1 november, ook al weten we dat het niet eenvoudig is om de planning op te maken. Heel wat (uitgestelde) huwelijksvieringen staan ingepland in de periode september-oktober

Daarbij komt nog het volgende: wij hopen dat er vieringen kunnen en mogen (cfr de coronamaatregelen)  plaats vinden in de kerk van St.-Lodewijk, maar er zijn werken gepland aan die kerk. We weten dat door die werken de kerk een tijdje zal gesloten worden…Maar wanneer dat juist zal zijn is op dit moment koffiedik kijken. Wij gaan bij de opmaak ‘planning’ ervan uit dat alles dient plaats te vinden in de kerk van Deerlijk, weliswaar hopende dat toch één en ander plaats kan vinden in de kerk van St.-Lodewijk.

Voor de opmaak van de planning gaan we in overleg met de betrokken scholen. Volgende week mogen alle ouders van de ingeschreven eerste communicanten en vormelingen een mail verwachten met de melding van de juiste datum van de eerste communie/ vormsel. Voor de scholen waar er meerdere klassen zijn kunnen we op dit moment nog geen juist uur zeggen, dit zal afhangen van de klasindeling die de school maakt bij het begin van het tweede leerjaar.

Hopende hiermee al een beetje duidelijkheid te brengen.
Heb je vragen aarzel niet eerstdaags (zeker voor het weekend) contact op te nemen met iemand van het team.

Pastoor Marc, namens het pastoraal team.
0476 75 62 23
marc.messiaen@outlook.be