HOME

Lichtmisvieringen.

Twee Lichtmisvieringen in onze pastorale eenheid De Wijngaard. De ouders van de kindjes die het voorbije jaar gedoopt waren, kwamen bijeen voor de vieringen. Hun schatjes waren er uiteraard ook en zorgden in de kerken af en toe voor een extra deuntje. De koren KPZ en Volta zorgden voor de zang. Tijdens de viering zegenden de priesters de kinderen

Deze week in uw KERK&leven.

In jullie weekblad is er deze week te lezen

  • Over de Lichtmisvieringen.
  • Bestuursploegen OKRA -trefpunten in de kijker.

——————————-

Valentijn.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Laat andere mensen ons blad kennen.
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws. En positief!
Voor heel 2023 slechts 52 euro! Doen!
Info: 056 77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Vrienden van Lourdes.

De vrijwilligers van de Vrienden van Lourdes komen dit jaar niet van huis tot huis om te vragen lid
te blijven den de grote vriendengroep. Dit jaar wordt aan de leden gevraagd 5 euro per kaart over te
schrijven op rek. BE26 7360 4376 2929 van Vrienden van Lourdes, Hoogstraat 116, Deerlijk. De
lidkaart wordt ten huize bezorgd. Op de overschrijving het adres goed vermelden zodat de
bestuursleden de kaart of kaarten kunnen bezorgen.
De winnaars krijgen gedurende zes jaar de kans om mee te reizen of naar Lourdes te gaan.
Wij blijven verbonden met Onze-Lieve-Vrouw in Lourdes. Dank voor jouw trouwe deelname.