HOME

Deze week in uw KERK & Leven.

In jullie weekblad Kerk & Leven is er deze week het volgende te vinden:

  • Babbel met Gildas die op 29 juni priester wordt gewijd.
  • H. Hartfeesten 1953: de feeststoet.

——————————-

Vinkenwijding.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws.
Postabonnement voor rest van 2021 : 35 euro.
Info  056/77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Dinsdag 29 juni in Waregem:
Gildas Cambia wordt tot priester gewijd.

,,De bisschop komt naar de decanale kerk hier in Waregem en de plechtigheid start om 18 uur’’, vertelt de wijdeling.

Pagina bekijken

Gildas is afkomstig van Benin, een land in het westen van Afrika. ,,Mijn vader is overleden en was verpleger en mijn moeder sociale assistente. Ik heb twee zussen en drie broers. Ons gezin is zeer christelijk, net als een meerderheid van de mensen in Benin. Ik was misdienaar, lid van het koor en actief in de jeugdbeweging die zowat te vergelijken is met de Chiro.’’

Gildas vertelde in de kerk tegen zijn moeder: ”Jezus is mijn vriend.”

Als diaken (wijding in 2019) leerde hij het parochieleven ten volle kennen. Hij woont in een huis niet ver van het Waregemse ziekenhuis en verkent de stad met de fiets. ,,Ik kwam in contact met priesters, gelovigen en vrijwilligers uit de dekenij en ben hier gelukkig.’’

Als jonge priester voelt hij zich geroepen om positief ingesteld te zijn.

In zijn living staat een gitaar. ,,Ik speel graag de gitaar en heb alles aan mezelf geleerd. Ik schreef ook al een eigen lied. In mijn vrije tijd neem ik graag tijd om te lopen. Het mag zelfs een uurtje zijn.’’

De volledige babbel  met Gildas is te lezen in Kerk & Leven.

Alle vieringen in de Sint-Columbakerk!

Het ziet ernaar uit dat wij vanaf het tweede weekend van juni opnieuw met een grote groep samen kunnen komen voor de weekendvieringen.

Het precieze aantal toegelaten kerkgangers staat nog niet volledig vast. Omdat in onze pastorale eenheid De Wijngaard alle vieringen in de Sint-Columbakerk plaatsgrijpen (restauratiewerken in de kerk te Sint-Lodewijk) zal er in deze grote ruimte wellicht geen probleem van aantal aanwezigen zijn.

Nu reeds meegeven dat er vanaf het weekend 12-13 juni drie weekendvieringen zijn in de Sint-Columbakerk. De zaterdag om 17 uur, de zondag om 7.30 uur en om 10 uur.

Voor de uitvaarten en huwelijken zullen de regels qua aanwezigheid in de lijn van de weekendvieringen liggen. Voor de vieringen op weekdagen verandert er niets. Op dinsdag, woensdag en vrijdag om 18.30 uur en op donderdag om 8.45 uur. Voorlopig uiteraard steeds in de Sint-Columbakerk.

De laatste details en schikkingen zijn steeds te vinden op deze site en in Kerk & Leven.

Kerk van Sint-Lodewijk wordt gerestaureerd.

kerk Sint-Lodewijk

De geplande restauratiewerken aan de kerk van Sint-Lodewijk starten begin juni en kunnen een jaar duren. Pastoor Marc Messiaen: ,,In die periode zullen er geen erediensten zijn en kan de kerk niet bezocht worden.”

De wanden aan de binnenkant van de kerk staan er reeds enkele jaren triestig bij. Het pleisterwerk bladert af en ook de zuilen in de kerk lijden eronder. Een grondige restauratie van het geheel was de enige oplossing.

Marc Messiaen: ,,Alle diensten die normaal plaatsvinden in de kerk te Sint-Lodewijk, zullen doorgaan in de kerk van Sint-Columba of in kapel ter Ruste (indien de maatregelen omtrent coronabestrijding het toelaten).’’

De pastoor besluit: ,,Het is even door de ‘zure druiven’ bijten, maar daarna zullen we mogen genieten van een wondermooie wijnstok in onze pastorale eenheid De Wijngaard.’’