HOME

De 10 geboden bij heropstart van het samen eucharistie vieren.

Opnieuw eucharistie vieren…

Geregeld krijgen we de vraag wanneer de vieringen terug mogen opstarten? Hoe zal het allemaal dienen te verlopen? 

Op dit moment (28 mei) is er nog geen groen licht gegeven vanuit de veiligheidsraad. Er is wel een handleiding uitgeschreven ter voorbereiding  van de hervatting van de liturgische diensten. Het is een heel lijvig document en we dienen aan heel wat voorwaarden te voldoen. 
Laat het ons proberen samen te vatten in 10 geboden

  • Begin pas als pastorale eenheid op het moment dat er genoeg draagkracht (lees: medewerkers zijn) is om de vieringen veilig te laten verlopen.
  • Ben je licht verkouden (m.a.w.: ben je risicopatiënt) wacht dan nog even om te komen naar de viering.
  • Het pastoraal team beslist of er vieringen zijn en wanneer, de kerkfabriek staat in voor de materiële ondersteuning zodat alles veilig kan doorgaan. 
  • Respecteer het aantal toegelaten aanwezigen heel strikt.
  • Schrijf je vooraf in om deel te nemen aan de viering, zo vermijd je overtal.
  • Zondagsplicht: elke dag van de week kan je de zondagsplicht vervullen.
  • Er zullen voldoende veiligheidsmiddelen voor handen zijn: gebruik ze.
  • Wil steeds de afstandsregel (1,5m) respecteren.
  • Geen fysiek contact met elkaar en met voorwerpen.
  • Communie op de hand kan, mits voldoende bescherming van communiedeler en ontvanger.

Misschien klinkt het allemaal nog wat vreemd, maar weet dat het team en het centraal kerkbestuur er aan werken om die geboden te concretiseren beseffende dat dit alles een beetje (veel) het nieuw ‘normaal’ zal worden, voor een lange tijd.

PS.: wil jij op welke manier dan ook meehelpen om dit alles zo goed mogelijk te helpen organiseren? Geef een seintje aan iemand van het pastoraal team. 
Je medewerking wordt zeer sterk gewaardeerd. 

Pr. Marc  

Onze wens bij Pinksteren voor jou!

Coronavirus – Kerk

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is CORANAVIRUS-AFBEELDING.jpg

Lieve mensen, door het coronavirus ziet ons er ons leven nu totaal anders uit. Dat heeft gevolgen voor ieder van ons persoonlijk maar ook voor onze geloofsgemeen-schap. Dit heeft ook zijn gevolgen voor onze Pastorale Eenheid. Lees verder…