HOME

De kapel in de kijker

een overlegmoment aan de kapel in de Kerksstraat

In onze pastorale eenheid staan er veel kapellen. Meestal toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. In de Kerkstraat staat een grote kapel die thans in ere wordt hersteld.

In 1955 kochten Albert Vandevelde en zijn echtgenote Helena Demeyer die kapel en het aanpalende huis. In de notarisakte stond vermeld dat de kapel ten eeuwige dage door de kopers moet onderhouden worden. In 1960 werd ze grondig gerestaureerd en rond 2010 was er een tweede restauratie.

Op 25 mei 2012 werd de kapel voor pastoor Frans van Sint-Lodewijk opnieuw ingewijd. Er was veel volk bijeen en iedereen was vol lof over het initiatief. Thans staat de kapel en mooi en verzorgd bij. 

In overleg met eigenaar Ignace Vandevelde, de kerkraad en de gemeente, werd besproken dat de kapel meer toegankelijk zal zijn. Om dit te bekrachtigen was er een overlegmoment met alle betrokkenen.

Daarin werd overeengekomen dat Heidi en haar man Ignace de kapel ten allen tijde zullen onderhouden . De kapel zal open zijn in de weekends en alle dagen van de Mariamaanden mei en oktober.