HOME

Deze week in uw KERK&leven.

In jullie weekblad KERK&leven is er deze week het volgende te vinden:

  • Over het secretariaat in onze pastorale eenheid.
  • In de kijker: Jozef Lambrecht.

——————————-

Kriskras: vier foto’s uit onze pastorale eenheid.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Laat andere mensen ons blad kennen.
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws. En positief!
Abonneren voor 2022 (48 euro)
Info  056/77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Pastoor Stefaan verhuisde naar de
Hoogstraat 116.

Sinds zeer vele jaren is de Hoogstraat 116 de woonst van de pastoor van Deerlijk. Ook voor
pastoor Stefaan is dit niet anders. Na enkele kleine onderhoudswerken verhuisde Stefaan
begin dit jaar naar de pastorie.
Vrijwilligers stonden paraat om onze pastoor Stefaan meer dan een handje toe te steken om
een echte Deerlijkenaar te worden. Bovendien werd het secretariaat vanuit de Kapel ter
Rustestraat ondergebracht in een deel van de pastorie.
De deurbel biedt de mogelijkheid om tijdens de openingsuren uw komst te melden voor het
secretariaat. De pastoor heeft een andere belknop. Een dubbele bel met voor elke functie
een verschillend signaal.

Openingsuren van hert secretariaat:

Maandag van 13 tot 17 uur
Woensdag van 15.30 tot 18 uur
Vrijdag van 9 tot 11.30 uur

Op andere tijdstippen kan er, voor dringende vragen, met de pastorale eenheid contact
opgenomen worden via de gsm-nummer (zie elders op deze site en op blz. 2 van
Kerk&leven).

Vrienden van Lourdes.

De vrijwilligers van de Vrienden van Lourdes komen ook dit jaar niet van huis tot huis om te
vragen lid te blijven van de grote vriendengroep. Het plaatselijke bestuur blijft niet bij de pakken
zitten en organiseert op vrijdag 11 februari in de Kapel ter Ruste een trekking van Lourdesreizen.

Ook dit jaar wordt aan de leden gevraagd 5 euro per kaart over te schrijven op rek. BE26 7360 4376
2929 van Vrienden van Lourdes, Hoogstraat 116, Deerlijk. De lidkaart(en) worden ten huize bezorgd.
Op de overschrijving het adres goed vermelden zodat de bestuursleden de kaart of kaarten kunnen
bezorgen. De winnaars hebben thans zes jaar de kans om mee te reizen of naar Lourdes te reizen.

Abonneren voor KERK&leven.

Lieve mensen,

Net als 2020 zal 2021 in ons geheugen gegrift blijven als een coronajaar. Voor grotere activiteiten, feesten
en voor een groot deel van de economie werd door de corona de ‘pauzeknop’ opnieuw deels ingedrukt.
De jaarwisseling verliep in niet-gewone omstandigheden.

De pauzeknop van uw KERK & LEVEN werd niet ingedrukt. Die wekelijkse verbondenheid op papier bleef
overeind. Uw wekelijks contact was er elke woens- of donderdag. Ook de site bleef actueel.
Even voor nieuwjaar werd het abonnement op het blad hernieuwd. De lezers bleven in groten getale trouw
aan hun blad.

Elke week vier bladzijden actualiteit uit onze pastorale eenheid De Wijngaard en brede achtergrondinfo over
wat leeft in Vlaanderen en de wereld.
Nieuwe lezers zijn zeer welkom.
Mensen die het blad kennen, willen het niet meer missen. Een abonnement voor 2022 kost slechts 48 euro.

Interesse?
Schrijf meteen over op rekening BE57 4635 1671 5135 van vzw pastorale eenheid De Wijngaard Deerlijk
met vermelding Kerk en leven 2022. Info via 056 77 76 06
Een hartelijke groet en wens voor een goed 2022.

De redactieploeg,
Stefaan Casteleyn, Nadine Vanpanteghem, Marc Vergote. Patrick Buysschaert,
Jean-Pierre Vandekerckhove, Thijs Benoit & Mario Piers.

Nieuws van Missiewerk Deerlijk.

Jullie herinneren zich alvast elk jaar de eerste zondag van maart het ontbijt georganiseerd
door de Oxfam Wereldwinkel. Missiewerk Deerlijk neemt dit initiatief over. Vanaf 2023 zal
je twee keer per jaar onze missionarissen en ontwikkelingswerkers kunnen steunen.
Het laatste weekend van september en de eerste zondag van maart.
Noteer nu in jullie agenda het weekend 24-25 september 2022 als missieramaweekend in
d’Iefte en zondag 5 maart 2023 het missie-ontbijt, eveneens in d’Iefte.

Missiewerk Deerlijk
Griet-Stephan-Frans-Gudrun -Jenny

Mooi en met de pen geschreven!

In onze Sint-Columbakerk zijn oude nieuwjaarsbrieven tentoongesteld. Een selectie uit de meer dan
100 die Deerlijkenaren ter beschikking stelden van onze pastorale eenheid.
De eerste commentaren zijn er van bewondering: ,,Zo mooi geschreven en met een pen en inkt De
inhoud van de brieven was in die tijd ook helemaal anders.”
De tentoonstelling is elke dag open, tijdens de uren dat het kerkgebouw vrij toegankelijk is.
Mondmasker is verplicht.