HET TEAM

De leiding van de pastorale eenheid berust bij het team, in een samen gedragen verantwoordelijkheid. Het team waakt over de verschillende initiatieven in het domein van liturgie en gebed, catechese en verkondiging, zorg voor mensen (diaconie). Tevens is het team verantwoordelijk voor een goede communicatie naar de Pastorale eenheid toe.

Het team stuurt de werking aan en werkt samen met de verschillende werkgroepen. Dit gebeurt in een permanente wisselwerking van informatie en overleg.

Wie is wie?