ZIEKENZALVING

DE BETEKENIS

Volgens het geloof en de leer van de Katholieke Kerk is de ziekenzalving één van de zeven sacramenten van het Nieuwe Verbond die door Jezus Christus onze Heer zijn ingesteld. Zo lezen we in het evangelie volgens Marcus: “Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.” (6,13) en werd ook aanbevolen en uitdrukkelijk verkondigd in de brief van de apostel Jakobus: “Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.” (Jak 5, 14-15).


PERSOONLIJKE ZIEKENZALVING

Wie de ziekenzalving thuis wenst te ontvangen neemt contact op met:

  • Pr. Stefaan Casteleyn (0479/99 26 75)
  • Pr. Bert Moreels (0497/94 11 02)
  • Pr. Pol Dumolin (0478/46 60 54)