EERSTE COMMUNIE

WAAROM JE EERSTE COMMUNIE VIEREN?

Beste ouders,

Kort na de geboorte werd jullie kind gedoopt. Toen hebben jullie gezegd  ”wij zullen ons kind leren wie Jezus is”.

Gedoopt zijn is de eerste vereiste om de Eerste Communie te kunnen doen. Dit kan van het ogenblik dat jullie kind in het eerste leerjaar zit, zodat hij/zij vanaf dan helemaal kan deelnemen aan de Eucharistieviering.

Het is belangrijk dat de kinderen vooraf weten wie Jezus is, wat er allemaal gebeurt in de viering en wat de betekenis is van alle handelingen die gesteld worden.

Daar ligt dan ook een belangrijke taak voor jullie als ouders en bij de catecheseleerkracht van de school. Er wordt voorafgaand aan de EC een infoavond georganiseerd en er is een instapviering voor alle kandidaat eerste communiekanten.

Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de praktische kant van de EC. Er wordt jullie kind o.a. aangeleerd hoe het zijn handen houdt voor Jezus bij het ter communie gaan, liederen en tekstjes worden geoefend e.d.Wij hopen dat jullie kind daarna graag regelmatig een Eucharistieviering zal bijwonen samen met het gezin, in verbondenheid met De Heer en met elkaar.

NIEUWE DATA EERSTE COMMUNIE:

  • zaterdag 5 september om 14.00u in de kerk van St.-Columba, voor de kinderen die school lopen in de Berk (per klas).
  • zondag 6 september om 9.00u in de kerk van St.-Columba, voor de kinderen die school lopen in de Berk (per klas).
  • zondag 6 september om 10.30u in de kerk van St.-Columba, voor de kinderen die school lopen in de Berk (per klas).
  • zaterdag 12 september om 14.00u in de kerk van St-Columba voor de kinderen die school lopen in de Belgiek.
  • zaterdag 17 oktober om 14.00u in de kerk van St-Columba voor de kinderen die school lopen in St-Lodewijk (per klas).
  • zaterdag 17 oktober om 15.30u in de kerk van St-Columba voor de kinderen die school lopen in St-Lodewijk (per klas).
  • Wat de eerste communie voor de kinderen die school lopen in de Driesprong betreft: die datum wordt bepaald op het ogenblik dat de corona maatregelen worden opgeheven.