EERSTE COMMUNIE

Data om in je agenda aan te stippen!!!

In 2022 zullen de EC’s kunnen ‘opnieuw’ doorgaan. We kunnen je ook reeds de data meegeven wanneer dit precies zal zijn. Noteer deze alvast in jullie agenda. Verdere info volgt later nog.

  • Zaterdag 23 april om 14u: voor de kinderen uit Sint-Lodewijk
  • Zaterdag 30 april om 14u: voor de kinderen uit de Kim en de Sam
  • Zaterdag 7 mei om 14u: voor de kinderen uit de Belgiek
  • Zaterdag 14 mei om 14u: voor de kinderen uit de Driesprong
  • Zaterdag 21 mei om 14u: voor de kinderen uit de Berk


WAAROM JE EERSTE COMMUNIE VIEREN?

Beste ouders,

Kort na de geboorte werd jullie kind gedoopt. Toen hebben jullie gezegd  ”wij zullen ons kind leren wie Jezus is”.

Gedoopt zijn is de eerste vereiste om de Eerste Communie te kunnen doen. Dit kan van het ogenblik dat jullie kind in het eerste leerjaar zit, zodat hij/zij vanaf dan helemaal kan deelnemen aan de Eucharistieviering.

Het is belangrijk dat de kinderen vooraf weten wie Jezus is, wat er allemaal gebeurt in de viering en wat de betekenis is van alle handelingen die gesteld worden.

Daar ligt dan ook een belangrijke taak voor jullie als ouders en bij de catecheseleerkracht van de school. Er wordt voorafgaand aan de EC een infoavond georganiseerd en er is een instapviering voor alle kandidaat eerste communiekanten.

Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan de praktische kant van de EC. Er wordt jullie kind o.a. aangeleerd hoe het zijn handen houdt voor Jezus bij het ter communie gaan, liederen en tekstjes worden geoefend e.d.Wij hopen dat jullie kind daarna graag regelmatig een Eucharistieviering zal bijwonen samen met het gezin, in verbondenheid met De Heer en met elkaar.