VORMSEL

Inschrijving vormsel 2021

Beste jongere,

Als je ervoor kiest om je vormsel te doen, wil je eigenlijk opnieuw of nog meer kennis maken met Jezus en zijn boodschap maar ook hoe wij dit in onze plaatselijke geloofsgemeenschap beleven en doorgegeven.

De voorbereiding op het vormsel gebeurt ‘in normale tijden’ met de geloofsgemeenschap en staat dus los van de school. Jullie gaan samen met jullie ouders gelovig op weg. Het is dus in ‘een gewoon jaar’ een engagement voor het gehele gezin.

Maar… we leven zoals je ook wel weet momenteel niet in ‘een gewone tijd’. Of de voorbereidingen met de geloofsgemeenschap zullen kunnen doorgaan is voor ons nog een vraagteken.

De vormselvieringen in onze Pastorale Eenheid (geloofsgemeenschap) zijn normaal gepland voor het weekend van 29 & 30 mei . Maar ook dit is nog niet zeker. Misschien zullen ook deze nog wel op een ander moment in het jaar moeten doorgaan.

Ja, we weten het. Er zijn rond de vormselvoorbereidingen & het vormsel zelf nog heelwat twijfels en onzekerheden. Maar indien je eraan denkt om je vormsel te ontvangen; laat dit dan maar weten aan één van ons beiden. Zo kunnen we makkelijker contact met jullie opnemen als er meer nieuws is.

Annick & Lieven

Data vormselvieringen 2021

De vormselvieringen binnen onze pastorale eenheid de Wijngaard Deerlijk zullen plaats vinden tijdens het weekend van 25-26 september 2021.
Alle vormselvieringen zullen doorgaan in de kerk van St.-Columba (Kerkplein) en in kleine groepen. Concreet betekent dit:

Op zaterdag 24 september:

  • Om 10.00u: voor klas 6a (de Beuk) + de Sam + kinderen die buiten Deerlijk naar school gingen.
  • Om 14.00u: voor klas 6b (de Beuk)
  • Om 16.00u: voor klas 6c (de beuk)

Op zondag 25 september

  • Om 9.00u: voor de kinderen van St.-Lodewijk
  • Om 11.00u: voor de kinderen van de Belgiek

Vormselvoorbereiding


HOE ZIET EEN “NORMALE” VORMSELVOORBEREIDING ERUIT?

In onze pastorale eenheid  werken we tijdens de vormselvoorbereiding met de 4 pijlers van het christelijk geloof.

Dienen

In de activiteiten van de pijler dienen nemen de vormelingen een engagement op ten dienste van mens of natuur. Soms bestaat de activiteit eruit om heel concreet ergens te helpen, soms zamelen we geld in voor een goed doel.

Leren

De pijler leren staat dan weer voor het bijleren over iets wat te maken heeft met geloof in de ruime zin.

Samen

Samenwerken of in contact komen met mensen waar ze anders minder in contact mee zouden komen, dat is waar het om gaat binnen de pijler samen.

VIEREN

In de pijler vieren komen we samen in de kerk voor 3 speciale vieringen voor de vormelingen: de startviering, de naamopgave en de vormselwake.

Voor we de vormselwerking kunnen afsluiten met het hoogtepunt van ons werkjaar, komen de vormelingen nog een aantal keer  samen om te repeteren tijdens 2 zangrepetities en één generale repetitie.

Heb je vragen? Wens je meer informatie?

Mailen kan naar vormsel@dewijngaarddeerlijk.be

Bellen kan naar één van de coördinatoren

–  Lieven Opsomer ( 0497 25 83 89)

–  Annick Vanhonnacker (0475 24 82 32)