VERBONDEN IN COMMUNIO

Een niet-onbelangrijke vraag voor ouder wordende en/of  minder mobiele mensen is: 

Hoe kan ik met de kerkgemeenschap in contact blijven? 


Kardinaal De Kesel, gaf daarop een afdoend of mooi antwoord op:

Communie – denk ook aan ‘communiceren’ – komt van het Latijnse ‘communio’ = ik deel samen met, ik ben verbonden met…

Voor de thuis verblijvenden is dit wel belangrijk. Zij gingen zovele jaren naar de mis en op een bepaald ogenblik stellen ze vast dat het door fysieke verzwakking niet meer kan.

Juist dan biedt onze geloofsgemeenschap een comfortabele oplossing: de communie aan huis.

Die hostie brengt de zieken en ouderen door de aanwezige Jezus, naar de verbondenheid met de gehele kerkgemeenschap waar die thuisverbondenen geen rechtstreeks contact meer mee kunnen hebben.

Wie elke zondag wenst te communiceren om zich zo meer verbonden te voelen met de eucharistie vierende gemeenschap, kan aan een familielid of buur vragen om de communie mee te brengen. Ze dienen enkel met één van de priesters even contact te nemen, ze krijgen dan een pyxis en er worden een paar kleine afspraken gemaakt.