MISSIEWERK IN DEERLIJK

Nieuws van Missiewerk Deerlijk.

Jullie herinneren zich alvast elk jaar de eerste zondag van maart het ontbijt georganiseerd
door de Oxfam Wereldwinkel. Missiewerk Deerlijk neemt dit initiatief over. Vanaf 2023 zal
je twee keer per jaar onze missionarissen en ontwikkelingswerkers kunnen steunen.
Het laatste weekend van september en de eerste zondag van maart.
Noteer nu in jullie agenda het weekend 24-25 september 2022 als missieramaweekend in
d’Iefte en zondag 5 maart 2023 het missie-ontbijt, eveneens in d’Iefte.

Missiewerk Deerlijk
Griet-Stephan-Frans-Gudrun -Jenny

Missiorama

Wie zijn we?

De kern van missiewerk bestaat uit 5 kernleden:

° Frans Kemseke
° Griet Degraeve
° Gudrun Dedeurwaerder
° Jenny Mestdagh
° Stephan PutmanWat doen we?

Wij zijn de missie en ontwikkelingsprojecten zeer genegen. We sensibiliseren rond missiewerk en zorgen voor specifieke fondsenwerving voor onze missionarissen en hun projecten wereldwijd.
Deze fondsen worden jaarlijks rechtstreeks gegeven aan onze missionarissen en eventuele projecten. 
We krijgen verslaggeving van hoe ze de fondsen besteden …
Onrechtstreeks zorgen wij voor de randvoorwaarden dat wereldhandel deels mogelijk maakt alsook dat we opkomen voor een recht op een menswaardig leven voor alle mensen wereldwijd.

Vanuit missiewerk is er eveneens een spaaractie georganiseerd waar mensen jaarlijks/maandelijks een bepaald bedrag storten. Bij minimum 40 euro wordt een fiscaal attest bezorgd.

Een naaigroep in functie van missiewerk is eveneens actief en maakt allerhande zaken oa handdoeken, keukenschortjes, tafellinnen, stoffen tassen enz…
Er wordt maandelijks enkele uren actief gewerkt in functie van prijzen voor de tombola 

Er bestaat een grote loyaliteit tussen de verschillende organisaties.(welzijnszorg, broederlijk delen, 11-11-11, wereldwinkel …)
Alsook het aanwezig zijn/het ondersteunen van elkaars activiteiten bvb: fairtrade ontbijt, kopen in wereldwinkel,11-11-11 steunen, welzijnszorg en broederlijk delen … is een deel van ons missiewerk.

Jaarlijks organiseren wij “Missierama” telkens laatste weekend van september met Deerlijk kermis.
Samen met de vele medewerkers en sponsors wordt het een weekend van gezellig tafelen, met tombola en het rad , alsook met koffie en taart … Dit alles voor onze missionarissen en ontwikkelingsprojecten.

Onze missionarissen van DeerlijkPater Paul Decock is een Oblaat . Hij werkt in Cedara, bij Pietermaritzburg, de hoofdstad van Kwazulu-Natal. Hij is vooral bezig met vorming: persoonlijk, christelijk, academisch… Pater Paul is direct verantwoordelijk voor een groep van 46 oblaten en geeft ook begeleiding in een Theologisch instituut. Hier en daar verzorgt hij ook zondagsvieringen in een kleine kerk in Pietermaritzburg. paulbdecock@hotmail.com Zr. Leen Mestdagh is momenteel werkzaam in de provincie Sainte Parie Dominique Mazzorello. Zij werkt als Provinciale van de zusters van Don Bosco. De provincie strekt zich uit over Congo Brazaville, Gabon, Cameroun en Ecuatoriaal Guinea. Zuster Leen werkt er samen met 60 medezusters waarvan de leeftijd ligt tussen 30 jaar en 90 jaar.
Onder haar verantwoordelijkheid vallen : 15 jeugdcentra en speelpleinwerking, 6 kleuterscholen, 7 centra voor basisonderwijs, 3 lycea voor technische en algemene vorming, 4 centra voor beroepsonderwijs, 2 centra voor ontwikkeling van de vrouw, 4 internaten en sociale centra, 1 opvangtehuis voor arme kinderen , 10 groepen voor parochiale werken en catehese, 1 diocesaan  en pastoraal centrum , 2 groepen Salesiaanse medewerkers. 
In Gabon is het Provinciaal Huis. Haar belangrijkste taak word de animatie van het Salesiaanse leven in de verschillende opvoedende gemeenschappen alsook zorg voor de roepingen. Een boeiende mengeling van culturen en talen. leenmestdagh@yahoo.frPriester Antoon Van Poucke is een priester van ons bisdom in zending. In 1957 vroeg Paus Pius XII in de encycliek Fidei Donum ( De gave van het geloof ) aan de bisschoppen van onze streken om priesters voor enkele jaren af te staan aan bisdommen in Afrika. Zo heeft Toon na zijn priesterwijding in 1963 aanvaard om in Congo werkzaam te zijn. Hij verblijft in Maison d’acceuil St.Raphaël in Limite, een gemeente van Kinshasa. Hij is verbonden met het diocesaan Pastoraal Centrum. Hem is de vorming en de begeleiding toevertrouwd van het onderwijzend personeel en van de directeurs, zowel in de lagere als in de middelbare scholen ( 500 ). Hij stelt o.a. handboeken op voor het godsdienstonderwijs. Met giften uit Vlaanderen helpt hij ook zieken, die de kosten van een  heelkundige ingreep niet volledig kunnen betalen. In alle nederigheid blijft hij op zijn hoge leeftijd een toegewijd hardwerkende priester. toon.vanpoucke20@gmail.com

Onze missionarissen steunen…

Onze missionarissen en missiewerk kan je dit jaar toch steunen door een bedrag over te schrijven op onderstaande rekeningen (met of zonder fiscaal attest).

Zonder fiscaal attest
Een gift voor Missiewerk Deerlijk kan via: 
vzw pastorale eenheid De Wijngaard Deerlijk – missiewerk
Hoogstraat 116
8540 Deerlijk
BE30 7370 4848 7111
met de mededeling “gift”

Met fiscaal attest (gift van minstens 40 euro)
Een gift voor zuster Leen Mestdagh kan via:
Don Bosco vzw
Guldendallaan 90
1150 Brussel
BE84 4358 0341 0159
met de mededeling “6248 Leen Mestdagh – fiscaal attest aub”

Een gift voor Toon Vanpoucke kan via:
Scheut ontwikkelingssamenwerking
Ninoofsesteenweg 548
1070 Brussel
BE82 0000 9019 7468
met de mededeling “02 243 012 Toon Van Poucke” fiscaal attest aub

Een gift voor pater Paul Decock kan via: 
Kontinenten vzw
Potterierei 72
8000 Brugge
BE21 0000 7186 7603
met de mededeling “pater Paul Decock”  fiscaal attest aub

Een gift voor de projecten van Jef Ravelingien kan via:
Kontinenten vzw
Potterierei 72
8000 Brugge
BE21 0000 7186 7603
met de mededeling “projecten El Salvador – Rosa Noemi Ortiz”

Een gift voor de projecten van Maria Toan kan via:
Kontinenten vzw
Potterierei 72
8000 Brugge
BE21 0000 7186 7603
met de mededeling “Anna Thuy – Vietnam”  fiscaal attest aub