ONZE SPIRITUALITEIT

Pastorale Eenheid De Wijngaard Deerlijk

Hoe ontstond de Pastorale Eenheid ‘De Wijngaard Deerlijk’?
Op 25 juni 2017 werd onze federatie Deerlijk, de vroegere parochies Sint-Columba en Sint-Lodewijk, omgevormd tot pastorale eenheid. Het bisdom vraagt om elke pastorale eenheid een betekenisvolle naam te geven. Na veel overwegen en met inspraak van de parochianen kwamen we tot de naam De Wijngaard.

De Wijngaard?
In het Johannesevangelie hoofdstuk 15, vers 1 tot 8 spreekt Jezus over de wijngaard. We vinden er veel symboliek in terug.

Jezus: de ware wijnstok (Willibrordvertaling 1995)

15, 1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. 2 Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. 3 Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb. 4Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft.5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. 6Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden. 7Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel. 8Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen.

• Jezus als de ware wijnstok.
In het Oude Testament vinden we al het beeld van God, die zijn volk als wijnstokken had uitgegraven in Egypte, en geplant in Israël. Nu zegt Jezus dat hij de ware wijnstok is, de waarachtige, bij uitstek de ene. Voortaan verloopt de relatie van de mens tot God via Jezus.

• God, De Vader als wijngaardenier.
De profeten gebruikten dit beeld voor hun God, die zorg droeg voor hen, zoals een wijngaardenier zorgt voor zijn wijngaard, om goede vruchten op te brengen.

• De ranken, dat zijn de leerlingen van Jezus, dat zijn wij, zijn volgelingen vandaag.
Zijn we verbonden met Jezus, zoals een rank verbonden is met de wijnstok? Staan we in relatie met Jezus, volgen we zijn weg? Zijn we in hem en is hij met ons?

Rijkelijk vruchten dragen.
Als we verbonden leven met Jezus en zijn weg volgen, dan brengt ons leven rijkelijk vruchten voort. Vruchtbaar leven is leven vanuit de liefde tot de medemens, de relatie met de andere. Dan zijn we bezorgd om wie arm en klein is, voor wie onrecht wordt aangedaan, dan komen we op voor een geweldloos en menswaardig leven voor iedereen, dichtbij of veraf. In Gods woord vinden we voedsel om tot persoonlijke groei te komen.

• … of verdorren:
Wie niet verbonden leeft met Jezus verdort, en draagt geen vrucht. Wie een andere weg gaat van macht, geweld, prestatie, consumptie of wie oneerlijk is, hoogmoedig en egoïstisch leidt voor Jezus een onvruchtbaar leven. Dan is er geen relatie tot de ander of tot God.

• Snoeien om te groeien.
Het snoeien doet even pijn, maar leidt uiteindelijk tot een mooiere vorm, een betere vruchtzetting, en uiteindelijk een grotere oogst van kwalitatieve vruchten. Het brengt orde en structuur, laat meer zon en licht toe, en schept groeikansen. Het biedt ons geloof in de toekomst.

• Verbondenheid.
of relatie: de band met Jezus behouden. Openstaan voor zijn woord en er naar leven. Via gebed in contact komen met Jezus, de relatie laten groeien, en steeds rijkelijker vrucht dragen. Als gemeenschap zijn we met elkaar verbonden in Jezus en voelen we ons gedragen door Hem.