ROUWZORG NA UITVAART

Ieder die met verlies van een geliefde wordt geconfronteerd weet dat er heel veel tijd nodig is om dit verlies een plaats te geven.
Het leven gaat voor de buitenstaanders gewoon door.
Na een tijd valt bezoek stilaan weg, mindert het medeleven en wordt het vaak stil.

Uit ervaring weten wij dat er dan soms nog meer nood is aan een gesprek.
Dan kan het wellicht deugd doen wanneer iemand van de rouwpastoraal bij jou langs komt met het kruisje van de uitvaart, dat een jaar in de kerk bleef hangen.

Indien jij dat wil, tijd maken om te luisteren en om met jou over jouw dierbare overledene te praten. Dit bezoek gebeurt altijd in afspraak vooraf.