WAT VOORBIJ IS.

Iedereen kan er op Kerstmis bijzijn!

Kerstmis is één van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. De geboorte van Jezus staat in alle vieringen centraal. De feestklokken luiden en de vieringen krijgen een extraatje.

In onze pastorale eenheid is er op kerstavond een viering om 17 uur in de kerk te Sint-Lodewijk. De viering wordt opgeluisterd door het KPZ. Om middernacht is er in dezelfde kerk een viering in samenwerking met Chiro Sellewie voor teksten en liederen.

Op kerstdag 25 december is er geen vroegmis in de Sint-Columbakerk. Om 10 uur wordt de hoogmis opgeluisterd door het koor Volta. Deze feestelijke viering kan door mensen die er in de kerk om één of andere reden niet kunnen bijzijn, thuis gevolgd worden met de YouTube-link: https://youtu.be/HG1H1MAeCvo

De viering is ook vindbaar via ons YouTubekanaal https://www.youtube.com/@PE-De-Wijngaard-Deerlijk/streams

Afscheid van de zusters Benigna en Godelieve

Op de kermiszondag van de Belgiek werd tijdens de eucharistieviering hulde gebracht aan zuster Benigna die 73 jaar actief was op de wijk.
Zij kreeg bloemen en geschenken en er waren ook bloemen voor zuster Godelieve.
Meer over deze warme dankviering in uw Kerk&Leven van deze en volgende week.
Meer info via 056 77 76 06

Lovende woorden over de kerk te Sint-Lodewijk.

Met vicaris Mars Steen als voorganger, een sterk zangkoor, een intens gelovig samenzijn, veel
volk en een gezellige receptie op het kerkplein werd zaterdag de kerk in Sint-Lodewijk
feestelijk heropend.
Vijf priesters gingen voor in de viering. Voorzitter van de kerkfabriek Antoon Vanhoutte
verwelkomde iedereen. De vicaris zei in zijn homilie dat God liefde is, God is ons nabij en
wij leven in verbondenheid.
Schepen Louis Vanderbeken vertelde op het einde van de viering over de restauratiewerken
en over de technische snufjes. De vijf beeldschermen zijn het beste bewijs van een efficiënte
aanpak.
Lieven Opsomer van het pastoraal team De Wijngaard dankte allen die meewerkten. Hij
dankte het gemeentebestuur voor de samenwerking en voor de receptie.

Enkele sfeerbeelden

Feestelijke vormselvieringen
in onze Pastorale Eenheid

Zaterdag 28 en zondag 29 mei waren er in de Sint-Columbakerk drie vormselvieringen.
Mooi verzorgd en een actieve deelname van de vormelingen.
Pastoor Stefaan ging voor en de hele kerkgemeenschap volgde; de vormelingen voorop.
Op het einde de traditionele groepsfoto en een warm applaus voor de pasgevormden.

Een tekstje uit de viering
Beste mensen hier aanwezig in de kerk.
Jullie maken allemaal deel uit van dezelfde geloofsgemeenschap.
Willen jullie meebouwen aan Jezus’ wereld vol vrede, verdraagzaamheid en respect?


(Meer foto’s en teksten uit de vieringen in Kerk&leven van volgende week)

Laatste Eerste Communie
in onze Pastorale Eenheid

Een grote groep leerlingen van de school ‘de berk’ was vorige zaterdag in de Sint-
Columbakerk de laatste om samen voor het eerst aan de tafel van de Heer aan te zitten.
Een massa supporters voor het jonge volkje, een feestelijk aangeklede kerk en vooraan de
communicanten in feestkledij. Thema van de viering was ‘talent’.
De kinderen lazen voor, zongen en speelden toneeltje. Op het einde een grote groepsfoto en
daarna een bloem voor hun ouders.
Pastoor Stefaan ging voor, orgelist Mario zorgde voor de muzikale begeleiding en de
leerkrachten zorgden voor een vlotte viering. Komend weekend zijn er de vormselvieringen.

Hieronder vind je enkele foto’s van de EC met de Berk.

Eerste communie voor kids
van de school in Sint-Lodewijk.

De groep eerstecommunicanten uit Sint-Lodewijk was de eerste groep. Na hen volgen de komende weken de kinderen uit de andere scholen.
Priester Bert leidde de viering die in het teken stond van de talenten. In de homilie mochten de kinderen hun eigen talent en dat van vader of moeder zeggen.

Een gebed uit de viering:
Lieve God, wij zijn Jou heel dankbaar dat deze kinderen vandaag voor de eerste keer rond jouw
tafel mogen zitten. Jij ziet deze kinderen zoals ze echt zijn. Je gelooft in alles wat ze al kunnen en
geeft hen vertrouwen in wa
t ze nog gaan leren.
Blijf hen steunen in wat ze doen, door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Hieronder enkele foto’s uit de viering

Van Witte Donderdag tot Pasen…

In de Sint-Columbakerk vierden we met onze geloofsgemeenschap de voorbije dagen het Paastriduum (de voorbereidingsdagen op Pasen). Op Witte Donderdag en tijdens de Paaswake vierden ook een groep vormelingen met ons mee.

Op Witte Donderdag stond vooraan een lange tafel voor 12 apostelen en Jezus. Een verzorgd
geheel met gepaste lezingen en tussendoor de voetwassing. Eén na één deed pastoor Stefaan zoals
Jezus tijdens het laatste avondmaal deed. Na de dienst was er een aanbidding. Het H. Sacrament werd uitgestald bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Daar was er aanbidding.

Op Goede Vrijdag was er om 15 uur en om 19 uur een kruisweg. Een groep gelovigen luisterde
naar de mooie teksten en tussendoor was er kruisverering met kaarsjes.

De Paaswake met een aangepaste versiering verliep met veel korte lezingen en o.m. ook de wijding
van het doopwater en de paaskaarsen.

Na de viering en ook op Pasen na de vieringen zorgden de paasklokken voor een in zilverpapiertje
verpakte verrassing.

Enkele foto’s uit de verschillende vieringen.

Lichtmisvieringen in onze pastorale eenheid.

Zaterdag en zondag was het een ongewoon beeld in onze kerk. Veel volk, extra geluid van de baby’s en peuters en verzorgde vieringen door pastoor Stefaan, priester Bert, hun team en de vrijwillige medewerkers. Een intens moment voor gezinnen en families uit onze geloofsgemeenschap.

Uit het openingswoord

Vandaag vieren we Lichtmis, wij zetten de kleinsten onder ons – zij die vorig jaar gedoopt werden- in het zonnetje. Lichtmis is de dag waarop de kersttijd wordt afgesloten. Die dag, brachten Maria en Jozef hun kind, 40 dagen na zijn geboorte, naar de tempel om het daar aan God toe te wijden.

En daarbij wordt Jezus door de oude Simeon herkend als de Messias, het Licht van de wereld, het Licht dat straalt over alle volkeren. Vandaar dat wij deze dag ‘Lichtmis’ noemen.

Hieronder enkele foto’s uit de vieringen