WAT VOORBIJ IS.

70 jaar Okra: een grote proficiat!

Okra-centrum viert op dinsdag 26 oktober zijn 70 ste verjaardag. Onder het thema ‘Dank en
Hoop’ is er om 10.30 uur een dankviering in de Sint-Columbakerk. Daarbij aansluitend
uitgebreide receptie in het ontmoetingscentrum, feestmaal, optreden van Wim Dekoker en
koffietafel.
De werking van Okra zorgt ervoor dat de senioren hun gading vinden door elkaar te
ontmoeten en samen actief te blijven.
Twintig jaar geleden was er een gouden feest met toen Jozef Lambrecht als voorzitter.
Hieronder een foto van toen. Okra noemde toen nog KBG.

Hoera, wij hebben een nieuwe pastoor.

Pastoor Stefaan Casteleyn straalde toen hij door het team, de leden van de kerkfabrieken en
leden van het schepencollege ten huize in Nieuwenhove werd afgehaald. De huifkar van het
Bokkeslot was als vervoermiddel een verrassing.
In de kerk was er een gezellige drukte zoals het op zo’n dagen past.
Deken Henk Laridon stelde in naam van de bisschop Stefaan Casteleyn aan als nieuwe herder
van de pastorale eenheid De Wijngaard.
Applaus was er in overvloed.
Een gezellige receptie werd aangeboden door het gemeentebestuur.

Enkele sfeerbeelden


Dankbare afscheidsvieringen


Tweemaal danken was niets te veel bij het afscheid van pastoor Marc. Zaterdag (en zondag) verzorgden delegaties van de drie koren en het team de vieringen in de Sint-Columbakerk.
Priester Pol verzorgde een puike homilie, gericht aan de afscheidnemende pastoor. Warme dankwoorden in de teksten en op het einde door burgemeester Croes, voorzitter van het centraal kerkbestuur Antoon Vanhoutte en teamlid Lieven Opsomer.

Er werd afscheid genomen van Bart Vanwynsberghe als lid van het team. Annie Depoortere dankte Bart voor zijn inzet en inbreng. Voor de pastoor was er een fotoboek over zijn zeven jaar in Deerlijk. Marc Vergote en zijn echtgenote Erna ontvingen een geschenk voor hun jarenlange inzet. Na de vieringen was er een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur. Hieronder vind je enkele sfeerbeelden. (Wil een foto wat groter bekijken; klik dan op die foto.)

Scouts verbinden WZC en serviceflats


Een groep van de leiding van de Deerlijkse scouts en gidsen stak de handen op een speciale manier uit de mouwen. Zij sjorden een verbindingstunnel tussen het woonzorgcentrum H. Familie en de serviceflats. 

De bewoners van de assistentiewoningen moeten sinds de corona via een midddenplein naar het cafetaria voor hun middagmaal. Bij mooi weer was dit geen probleem maar met de herfst wordt dit moeilijker. Het idee om aan de scouts naar een oplossing te vragen werd meteen positief beantwoord. Een sjorconstructie met zeilen erop.

De scouts maakten er een functioneel geheel van en het WZC prees zich tevreden en dankbaar.

De kapel in de kijker

een overlegmoment aan de kapel in de Kerksstraat

In onze pastorale eenheid staan er veel kapellen. Meestal toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. In de Kerkstraat staat een grote kapel die thans in ere wordt hersteld.

In 1955 kochten Albert Vandevelde en zijn echtgenote Helena Demeyer die kapel en het aanpalende huis. In de notarisakte stond vermeld dat de kapel ten eeuwige dage door de kopers moet onderhouden worden. In 1960 werd ze grondig gerestaureerd en rond 2010 was er een tweede restauratie.

Op 25 mei 2012 werd de kapel voor pastoor Frans van Sint-Lodewijk opnieuw ingewijd. Er was veel volk bijeen en iedereen was vol lof over het initiatief. Thans staat de kapel en mooi en verzorgd bij. 

In overleg met eigenaar Ignace Vandevelde, de kerkraad en de gemeente, werd besproken dat de kapel meer toegankelijk zal zijn. Om dit te bekrachtigen was er een overlegmoment met alle betrokkenen.

Daarin werd overeengekomen dat Heidi en haar man Ignace de kapel ten allen tijde zullen onderhouden . De kapel zal open zijn in de weekends en alle dagen van de Mariamaanden mei en oktober.