DOOPSEL

Beste ouders,

Namens de christelijke gemeenschap van de PE de Wijngaard Deerlijk willen wij u vooreerst hartelijk gelukwensen met het nieuwe leven! Het is onze oprechte wens dat het kindje in uw midden gelukkig mag opgroeien en u veel vreugde mag geven!  Bent u er samen met ons van overtuigd dat de christelijke levenskeuze een zeer zinvolle levensweg is en wilt u uw kindje daarom laten dopen, dan is onderstaande informatie over de doopvoorbereiding voor u belangrijk.

DOOPVOORBEREIDING

Vanaf Pasen 2020 willen we voor gezinnen die een eerste kindje willen laten dopen in onze pastorale eenheid, starten met een gezamenlijk voorbereidingsmoment. De doopvoorbereiding is geen vrijblijvend aanbod maar een bewuste stap ter voorbereiding van het doopsel van uw kind.  “Moeten wij dan les volgen om ons kind te kunnen laten dopen?” Laat ons dat geen “les” noemen.  We wensen dat er aan elk doopsel een inhoudelijke voorbereiding vooraf gaat. Aan doopouders vragen we even tijd te willen vrijmaken om stil te staan bij de betekenis van het doopsel en het leven als christen. Dat klinkt eigenlijk als een vanzelfsprekendheid. 

Wenst u het doopsel te laten plaats vinden in onze pastorale eenheid, dan neemt u in elk geval contact op met pastoor Marc Messiaen, Hoogstraat 116 in 8540 Deerlijk. GSM: 0476/ 75 62 23 of marc.messiaen@outlook.be

In dat eerste contact komen volgende zaken aan bod: invullen van het aanvraagformulier; tijdstip en plaats van het doopsel (St-Columbakerk of kerk van St-Lodewijk); naam van de doopheer en het vastleggen van een gezamenlijke bijeenkomst.

We vragen dat beide ouders één voorbereiding meemaken. Er is ongeveer maandelijks daartoe een aanbod. De mogelijke data daarvoor  zijn:

  • Donderdag 25 januari 2021
  • Donderdag 25 februari 2021
  • Donderdag 18 maart 2021

Deze bijeenkomst zal  plaats vinden in de St.-Columbakerk. De avond begint om 19.30 uur en je mag rekenen dat deze avond 1.15 uur duurt.

Wil pastoor Marc via mail op de hoogte brengen van het tijdstip waarop u de gezamenlijke doopvoorbereiding zal volgen.  Deze samenkomst biedt kansen aan u als jonge ouders om elkaar te ontmoeten en te steunen in het gelovig op weg gaan met uw kindje. Het is de bedoeling u te laten ervaren dat het doopsel geen louter familiaal gebeuren is maar thuishoort in de bredere kring van de geloofsgemeenschap. Tijdens die samenkomst staan we stil bij de waarde en de betekenis van het doopsel en maken we kennis met de doopliturgie. In afspraak met iemand van de werkgroep dooppastoraal of de priester kan u eventueel zelf een doopviering samenstellen.

Ook peter en meter zijn uitgenodigd naar deze bijeenkomst. (Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, maar een peter én een meter mag ook.) Ze zullen er een en ander vernemen over hun taak in de doopviering en in de geloofsgroei van de dopeling. Om peter of meter te zijn moet men 16 jaar zijn en katholiek gedoopt en gevormd zijn en een gelovig leven leiden.

Kunt u op de eerstvolgende bijeenkomst niet aanwezig zijn, dan kiest u de volgende maandelijkse bijeenkomst. Daarom is het goed het doopsel niet vast te leggen vooraleer u zeker bent de voorbereiding te kunnen meemaken, want dopen zonder voorbereiding is niet toegelaten. Kunt u door uitzonderlijke omstandigheden echt niet komen naar zo’n bijeenkomst, dan zoeken we naar een tijdstip om de doopcatechese bij u thuis te laten doorgaan.

Dan zal er -voor zij die in de gemeente Deerlijk wonen- iemand van de werkgroep dooppastoraal langs komen.  U kunt uw reeds opgedane ervaringen in de geloofsopvoeding van uw reeds gedoopte kind(eren) met hen delen. Dat kan zeer verrijkend zijn.

Hebt u verdere vragen, contacteer dan pastoor Marc Messiaen 

DOOPBOEKJE

Omdat we jullie ook zo goed als mogelijk willen helpen bij het voorbereiden van een doopboekje werken we met 2 mogelijke scenario’s:

U neemt een van ons kant en klare boekjes: Deze boekjes zijn voorbereid door onze pastorale eenheid en zijn ter plekke beschikbaar. U leest ze even door op voorhand maar ze zijn onmiddellijk bruikbaar.

‘Wil je zelf graag een doopboekje maken? Dat kan gerust door uit de verschillende voorbeeldboekjes teksten te nemen en zo ééntje samen te stellen of door teksten van andere doopboekjes te nemen. We vragen wel om dit doopboekje dan nog even door te sturen naar de priester die je kindje zal dopen. Zo kan hij nog eens kijken of het doopboekje volledig is.’

LIEDEREN

We hebben ook een aantal liederen waar u kan uit putten. De CD met deze liederen is beschikbaar en kan gebruikt worden tijdens de doop.

Liederen bij doopsel

U BENT EVENEENS UITGENODIGD EN WELKOM

Lichtmis 2021: in het weekend van 30-31 januari. Dan vieren wij dankbaar met alle dopelingen van het voorbije jaar (2020) en zal u het doopkruikje waarmee uw kind werd gedoopt ook meekrijgen naar huis. U ontvangt later een uitnodiging.