DOOPSEL

Beste ouders,

Namens de christelijke gemeenschap van de PE de Wijngaard Deerlijk willen wij u vooreerst hartelijk gelukwensen met het nieuwe leven! Het is onze oprechte wens dat het kindje in uw midden gelukkig mag opgroeien en u veel vreugde mag geven!  Bent u er samen met ons van overtuigd dat de christelijke levenskeuze een zeer zinvolle levensweg is en wilt u uw kindje daarom laten dopen, dan is onderstaande informatie over de doopvoorbereiding voor u belangrijk.


DOOPVOORBEREIDING

Sedert Pasen 2020 zijn we voor gezinnen die een eerste kindje willen laten dopen in onze pastorale eenheid, gestart met een gezamenlijk voorbereidingsmoment. De doopvoorbereiding is geen vrijblijvend aanbod maar een bewuste stap ter voorbereiding van het doopsel van uw kind.  “Moeten wij dan les volgen om ons kind te kunnen laten dopen?” Laat ons dat geen “les” noemen.  We wensen dat er aan elk doopsel een inhoudelijke voorbereiding vooraf gaat. Aan doopouders vragen we even tijd te willen vrijmaken om stil te staan bij de betekenis van het doopsel en het leven als christen. Dat klinkt eigenlijk als een vanzelfsprekendheid. 

Wenst u het doopsel te laten plaats vinden in onze pastorale eenheid, dan neemt u in elk geval contact op met pastoor Stefaan Casteleyn, Hoogstraat 116 in 8540 Deerlijk. GSM: 0479/ 99 26 75 of s@stecas.be

In dat eerste contact komen volgende zaken aan bod: invullen van het aanvraagformulier; tijdstip, naam van de doopheer en het vastleggen van een gezamenlijke bijeenkomst.

We vragen dat beide ouders één voorbereiding meemaken. Er is ongeveer maandelijks daartoe een aanbod. Deze bijeenkomst vinden plaats in de Kapel ter Ruste (Kapel ter Rustestraat 19). De avond begint om 19.30 uur en je mag rekenen dat deze avond 1.15 uur duurt. Nadien is er nog altijd voor een babbel. Als je nadien nog vragen hebt; contacteer dan pastoor Stefaan. In de komende tijd gaat er op volgende momenten zo’n doopinfoavond door:

  • Dinsdag 13 februari 2024
  • Woensdag 13 maart 2024
  • Woensdag 17 april 2024
  • Dinsdag 14 mei 2024
  • Woensdag 12 juni 2024


DOOPBOEKJE

Omdat we jullie ook zo goed als mogelijk willen helpen bij het voorbereiden van een doopboekje werken we met 2 mogelijke scenario’s:

U neemt een van ons kant en klare boekjes: Deze boekjes zijn voorbereid door onze pastorale eenheid en zijn ter plekke beschikbaar. U leest ze even door op voorhand maar ze zijn onmiddellijk bruikbaar.

‘Wil je zelf graag een doopboekje maken? Dat kan gerust door uit de verschillende voorbeeldboekjes teksten te nemen en zo ééntje samen te stellen of door teksten van andere doopboekjes te nemen. We vragen wel om dit doopboekje dan nog even door te sturen naar de priester die je kindje zal dopen. Zo kan hij nog eens kijken of het doopboekje volledig is.’


LIEDEREN

We hebben ook een aantal liederen waar u kan uit putten. De CD met deze liederen is beschikbaar en kan gebruikt worden tijdens de doop.

Liederen bij doopsel