DOOPSEL

WAAROM JE KIND LATEN DOPEN?

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de gemeenschap van Christenen. Als je je kindje laat dopen doe je dat niet zomaar. Je wilt dat je kind de kans krijgt een gelovig mens te worden. Wie zijn kind laat dopen, verbindt zich ertoe om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het kind over God te vertellen, samen te bidden, in contact te brengen met de parochie, regelmatig een viering bij te wonen, in te schrijven voor de sacramentencatechese, het kind godsdienstles te laten volgen…

DOOPVOORBEREIDING

Als je er voor kiest om in onze Pastorale Eenheid je kindje te laten dopen, is het goed te weten dat de doopvoorbereiding bij ons op de volgende wijze gebeurt. Vooreerst neem je contact op met de pastoor van de PE Pr. Marc Messiaen (marc.messiaen@outlook.be) of 0476/ 75 62 23. Met  hem spreek je een concreet moment af wanneer het doopsel zal plaatshebben. Daarna zal er iemand van de dooppastoraal contact met jullie opnemen om te vragen wanneer hij/zij even mag langskomen om het doopsel samen met jullie voor te bereiden.

DOOPBOEKJE

Omdat we jullie ook zo goed als mogelijk willen helpen bij het voorbereiden van een doopboekje werken we met 2 mogelijke scenario’s:

1. U neemt een van ons kant en klare boekjes: Deze boekjes zijn voorbereid door onze pastorale eenheid en zijn ter plekke beschikbaar. U leest ze even door op voorhand maar ze zijn onmiddellijk bruikbaar.

2. U kiest er voor om zelf een boekje te maken. We kunnen u alvast een aantal voorbeeldboekjes doorgeven, die u als doopouder kan gebruiken ter voorbereiding van uw doopviering. U downloadt een ZIP bestand dat een 30 tal voorbeelden bevat en waar u mee aan de slag kan.

LIEDEREN

We hebben ook een aantal liederen waar u kan uit putten. De CD met deze liederen is beschikbaar en kan gebruikt worden tijdens de doop.

Liederen bij doopsel