PASTORALE EENHEID

Wat is een pastorale eenheid precies?

Een pastorale eenheid is een gemeenschappelijke werking van parochies met de bedoeling om samen één nieuwe parochie te vormen. In een pastorale eenheid zijn de grenzen tussen de parochies Sint-Columba Deerlijk en OLV Onbevlekt Ontvangen Sint Lodewijk uitgeveegd. Ze vormen in het pastoraal bezig zijn een eenheid, een ‘nieuwe parochie’.

 

De Wijngaard Deerlijk.

De Wijngaard roept spontaan een aantal beelden op: Het Bijbelverhaal van de wijnstok en God als wijngaardenier. Samen het groeiproces, het onderhoud en de oogst beleven. Elkaar ontmoeten in de eucharistie rond wijn en brood. Een ontmoeting achteraf met een goed glas wijn.

Een wijngaard kan bestaan uit verschillende variëteiten aan druivensoorten die allemaal heerlijke wijnen kunnen voortbrengen. Zo ook bestaat een parochie uit allerlei soorten mensen met hun specifieke eigenheid en waardevolle inbreng.

Daarom wil de Wijngaard Deerlijk een zorgende gemeenschap zijn.
Daarom wil de Wijngaard Deerlijk de kerk in Deerlijk verbinden rondom elkaar, in Christus en tot God.