KERK EN LEVEN

ABONNEREN

Lieve mensen,

Het jaar 2020 zal in eenieders geheugen gegrift blijven als een bijzonder jaar. Voor activiteiten, feesten en voor een groot deel van de economie werd door de corona de ‘pauzeknop’ ingedrukt.

Zelfs de vieringen in onze kerken werden enkele maanden afgeschaft of zeer sterk beperkt. Gelukkig kwam er licht in de tunnel en konden wij opnieuw, onder strikte regelgeving, naar de vieringen.

De pauzeknop van uw KERK & LEVEN werd niet ingedrukt. Die wekelijkse verbondenheid op papier bleef overeind. Uw wekelijks contact was er  woens- of donderdag. 

In het najaar wordt het abonnement op het blad hernieuwd. Blijf verbonden met de actualiteit in onze pastorale eenheid De Wijngaard en met de brede achtergrondinfo over wat leeft in Vlaanderen en de wereld. 

Mensen die het blad kennen, willen het niet meer missen. Een postabonnement of abonnement voor rest van 2021 : 25 euro. Neem er één en schrijf meteen over op rekening BE57 4635 1671 5135 van vzw pastorale eenheid De Wijngaard Deerlijk met vermelding Kerk en leven 2021.

Een hartelijke groet en blijf verbonden. Zeer gemeend!

In naam van de redactieploeg
Stefaan Casteleyn, Nadine Vanpanteghem, Marc Vergote. Patrick Buysschaert & Mario Piers.