KERK EN LEVEN

ABONNEREN

Lieve mensen,

Het jaar 2020 zal in eenieders geheugen gegrift blijven als een bijzonder jaar. Voor activiteiten, feesten en voor een groot deel van de economie werd door de corona de ‘pauzeknop’ ingedrukt.

Zelfs de vieringen in onze kerken werden enkele maanden afgeschaft of zeer sterk beperkt. Gelukkig kwam er licht in de tunnel en konden wij opnieuw, onder strikte regelgeving, naar de vieringen. De eerste communies en de vormselvieringen grepen in september plaats en ook dit was ‘nooit meegemaakt’.

De pauzeknop van uw KERK & Leven werd niet ingedrukt. Die wekelijkse verbondenheid in onze geloofsgemeenschap bleef overeind. Uw wekelijks contact was er verder op woens- of donderdag. De redactieploeg ziet de toekomst van het blad positief evolueren, maar dit kan enkel door uw verbondenheid.

Wij zijn gelukkig dat er vanuit de uitgeverij voor een slogan gekozen werd die dit mee draagt. ‘Blijf verbonden’ en geef een schouderklopje aan het blad met elke week vier bladzijden nieuws uit onze pastorale eenheid De Wijngaard.

Blijf verbonden met de actualiteit in onze pastorale eenheid De Wijngaard en met de brede achtergrondinfo over wat leeft in Vlaanderen en de wereld. Week na week gaan wij op zoek naar de kleine en grote verhalen die ons even doen nadenken, vol bewondering voor de grote inzet en de verbondenheid tussen de mensen.

Ons blad blijft goedkoop: 45 euro voor 48 nummers per jaar of minder dan één euro per week. Een steunabonnement vanaf 60 euro. Met dit extraatje willen wij promotie voeren naar mensen die ons niet kennen.

Reserveer een abonnement en schrijf meteen over op rekening BE57 4635 1671 5135 van vzw pastorale eenheid De Wijngaard Deerlijk met vermelding Kerk en leven 2021. Een hartelijke groet en blijf verbonden. Zeer gemeend!

In naam van de redactieploeg
Marc Messiaen, Nadine Vanpanteghem, Marc Vergote.