KERK EN LEVEN

ABONNEREN

Lieve mensen,

Net als 2020 zal 2021 in ons geheugen gegrift blijven als een coronajaar. Voor grotere activiteiten, feesten
en voor een groot deel van de economie werd door de corona de ‘pauzeknop’ opnieuw deels ingedrukt.
De jaarwisseling verliep in niet-gewone omstandigheden.

De pauzeknop van uw KERK & LEVEN werd niet ingedrukt. Die wekelijkse verbondenheid op papier bleef
overeind. Uw wekelijks contact was er elke woens- of donderdag. Ook de site bleef actueel.
Even voor nieuwjaar werd het abonnement op het blad hernieuwd. De lezers bleven in groten getale trouw
aan hun blad.

Elke week vier bladzijden actualiteit uit onze pastorale eenheid De Wijngaard en brede achtergrondinfo over
wat leeft in Vlaanderen en de wereld.
Nieuwe lezers zijn zeer welkom.
Mensen die het blad kennen, willen het niet meer missen. Een abonnement voor 2022 kost slechts 48 euro.

Interesse?
Schrijf meteen over op rekening BE57 4635 1671 5135 van vzw pastorale eenheid De Wijngaard Deerlijk
met vermelding Kerk en leven 2022. Info via 056 77 76 06
Een hartelijke groet en wens voor een goed 2022.

De redactieploeg,
Stefaan Casteleyn, Nadine Vanpanteghem, Marc Vergote. Patrick Buysschaert,
Jean-Pierre Vandekerckhove, Thijs Benoit & Mario Piers.