ZUSTER BENIGNA: 75 jaar kloosterlinge!!!

Zondag 20 oktober 2019 stad zuster Benigna in de kijker. De kranige kloosterlinge (die in januari 96 jaar wordt), houdt niet van veel tamtam. Voor haar 75 jaar kloosterleven maakte zij toch een kleine uitzondering. ,,Ik vier niet voor mijzelf’’, vertelde zij meermaals bij de koffie (en pralines) die voor haar en zuster Godelieve klaarstonden in de pastorie bij pastoor Marc.

Vorige zondag zaten de 75-jarigen in de kerk. Zij vierden hun verjaardag en het KPZ luisterde de dankviering op. Voor de dankviering van haar 75-jarig kloosterjubileum stond het koor Volta present. En ja, wat het koor precies moest zingen mocht zuster Benigna mee bepalen: “Ik ben met dirigent Didier afgesproken welke liederen en welke misgezangen ik graag zou hebben.’’

Zuster Benigna was de eerste van vijf zussen in de familie Bossuyt te Ooigem die in het klooster binnentraden. ,,Ik was achttien jaar toen ik stap zette naar het klooster in Gits en twee jaar later legde ik mijn eeuwige geloften af. Ik koos de kloosternaam ‘Benigna. Ik studeerde in Brugge voor onderwijzers.’’

In 1950 kwam zuster Benigna naar Deerlijk en werd meteen kleuteronderwijzeres op de Belgiek. ,,Zij reed steeds met de fiets naar haar school en wijk. ,,Ik deed dit tot ik 91 jaar was. Ik kwam via de Vichtestraat naar de brug van de Breestraat. Daar is het een zeer lastig stuk maar ik moest nooit afstappen. Ik heb het geluk veel kracht te hebben. 

Een uitgebreider artikel van zuster Benigna
vind je in Kerk & Leven van woensdag 16 oktober 2019.

Zondag 20 oktober

Zondag 20 oktober werd voor zuster Benigna en de voor de pastorale eenheid De Wijngaard een dag om nooit te vergeten. Veel volk, een gelukkige zuster en tal van verrassingen tijdens deze verzorgde viering. Zuster genoot, pinkte, lachte, knikte en dankte zelf in de stijl die iedereen van haar verwacht. Een koor op zijn best en viering die blijft plakken.

Dankwoord van zuster Benigna

‘’Wat ik niet kon zeggen tijdens de dienst wil ik hier nog laten publiceren:

Hartelijk dank aan pastoor Marc, het pastoraal team en de werkgroep kerkversiering voor het goede verloop van de eucharistieviering n.a.v. mijn 75-jarige professie.

Ook een hartelijke dank aan het zangkoor Volta voor hun mooie gezangen en mooie uitvoering van hun liederen, alsook de organist en ook voor de talrijke opkomst van zoveel aanwezigen. Ook een hartelijke dank aan het gemeentebestuur met hun organisatie van de receptie in de kerk achteraf. Dank aan mijn familie alsook voor de aanwezigheid van mijn medezusters van Gits. Ik wil ook nog besluiten dat ik een gelukkige kloosterzuster ben en dank aan de gaven en talenten die ik van hierboven heb gekregen.’’


Foto’s over feest zuster Benigna

Zondag 27 oktober ontving zuster Benigna na de mis van 10 uur een fotomontage over haar feest van 75 jaar kloosterlinge.

Dezelfde montage is te zien in de kerk en blijft er hangen tot na het weekend van 11 november.

Op de foto: de samenstellers Marc Vergote en Luk Schelfhout
met pastoor Marc, Stephan Putman  en  uiteraard de gevierde zuster.