Preken Noveen 2021

Bezinning 28 maart 2021:
“Bezinning bij het Wees Gegroet.”

(deel 2)

heilige Maria

Heilig zijn is vol zijn van Gods Geest,

is Hem God laten zijn
en zijn zending ter harte nemen.
Heilig zijn is rechtvaardig zijn, barmhartig,
zo lief als God,
zonder schaduw van het kwaad.
Heilig zijn is transparant zijn zoals jij, Maria.

Maria,
jouw heiligheid nodigt uit, roept op tot openheid om God in ons toe te laten.
Jouw liefde, onvoorwaardelijk en totaal
is voorbeeld voor wie volgen wil.

Wij vragen je: Maria, vrouw van geloof, ga ons voor.
Maria, geheiligd door Gods Geest, ga ons voor.


moeder van God

Een en al gave was jouw leven,

Moeder van de mens geworden God.
Je gaf Hem een thuis,
je liet Hem zijn weg gaan.
Je hebt Hem gevolgd,

je bleef Hem trouw ten einde toe.
Onder het kruis werd jij ‘Moeder van alle levenden’. Moeder van de Kerk.

Maria,
jij gaf Hem aan ons, Hij gaf ons aan jou.
Jouw kinderen zijn wij,
gekend, geliefd, getekend met zijn naam.
Bewaar in ons zijn goddelijk leven.

Wij vragen je:
Maria, Moeder van God,
bid voor ons.
Maria, Moeder van alle mensen, bid voor ons.


bid voor ons arme zondaars

Vrouw, verbonden met de mensheid,

jij bent een weg naar God.
Onze vragen en ons bidden
laten jou niet onverschillig.
Jouw moederhart begrijpt en spreekt
voor ons ten beste.

Maria,
moedig ons aan,
versterk ons vertrouwen

om aan jouw hand naar God te gaan.
Jouw voorspraak, ook al zijn wij zondaars,
maakt ons bidden zinvol en vol hoop.
Bij jou zijn is mens mogen zijn
die altijd weer opnieuw mag beginnen.

Wij vragen je:
Moeder van de kwetsbare mens,
bid voor ons.
Moeder van de mens die hoopt,
bid voor ons.


nu en in het uur van onze dood

De schaduw van het kwaad vergezelt ons

tot in het uur van de dood.
Meer dan ooit is Maria ook dan onze toevlucht,
onze hulp, onze troost, onze ster van hoop.
Zij gaat met ons de weg
doorheen de duisternis naar Gods Licht.

Maria,
nooit werd gehoord dat iemand die jouw hulp inriep
door jou in de steek werd gelaten.
Dat geloven wij, dat geeft ons vertrouwen.
Hierin willen wij leven en sterven.

Wij vragen je:
Moeder van de stervenden,
bid voor ons.
Moeder van hen die bidden om hulp,
Maria, bid voor ons.


Amen

Wie ‘amen’ zegt be-aamt, zegt ‘ja’,

erkent Gods grootheid: wat Hij doet is wèl gedaan.

God zelf heeft vóór ons ‘amen’ gezegd tot Maria
toen Hij haar boven alle vrouwen heeft verheven.

Maria sprak haar ‘amen’ uit voor haar God
in mooie en pijnlijke momenten,
tot onder het kruis.

Moge ons ‘amen’ levenslang
een echo zijn van het ‘amen’ van Maria.

Wij vragen haar:
Vrouw die ‘amen’ hebt gezegd, Maria, bid voor ons.
Vrouw en Moeder, ons zo nabij, Maria, bid voor ons.

Preek 27 maart 2021:
“De heilige Geest daalt neer over de apostelen.” 

(3de glorievolle geheim)

Op deze voorlaatste dag van de noveen wil ik samen met jullie even stilvallen bij het 3de glorievolle geheim: ‘De heilige Geest daalt neer over de apostelen.’ Wanneer we dit vieren in het kerkelijk jaar, meer bepaald op Pinksteren, dan zijn we 50 dagen na Pasen. Daar krijgt het Paasfeest eigenlijk pas zijn voltooiing. En terwijl we met Pasen de verrijzenis van Jezus vieren, vieren we hier onze verrijzenis. Pinksteren is immers het feest van Gods Geest die van ons nieuwe en enthousiaste mensen maakt. Maar wie of wat is de Geest van God? En wat kan die Geest in ons doen? De bijbel gebruikt voor het woord ‘Geest’ het Hebreeuwse woord ‘Roeach’, wat niet alleen ‘Geest’ maar ook ‘Adem’ betekent.

En het eerste wat we met die Adem, die Geest kunnen doen, is inademen. Als we pinkstermensen willen worden, zullen we daar tijd voor moeten nemen. Want alleen als we de deur van ons leven en ons hart wagenwijd voor God openstellen om Hem welkom te heten, zullen we ontdekken wat Hij met ons voorheeft en wat Hij ons in het evangelie wil vertellen. Wie God wil leren kennen, zal eerst ruimte moeten vrijmaken en die zogezegde ‘leegte’ daarna volledig laten vullen door Gods aanwezigheid. God wil immers geen onbekende blijven. Als we voor Hem durven kiezen, zal Hij steeds meer een vriend worden! Vervolgens moeten we de zuurstof die we hebben ingeademd zijn werk laten doen. Alleen zo kunnen we ervaren dat die zuurstof nieuw leven mogelijk maakt en op een bijzondere manier aantoont dat God liefde is. Door de Adem, de Geest van God, worden wij nieuwe mensen. Daarom zei ik daarnet dat Pinksteren eigenlijk het feest van onze verrijzenis is. En de derde stap is dan een heel logische stap. Als wij nieuwe mensen zijn geworden, zullen anderen dat aan ons ook kunnen zien. Die Geest van God zullen we nooit voor onszelf kunnen houden. Bijna spontaan zullen we die Adem van God ook weer uitademen en doorgeven aan anderen.

Voor mij ligt in dit drieluik ook de kerngedachte van het 3de glorievolle geheim. Wie God in zijn leven; wie zijn Geest dus inademt, zal over God nooit kunnen zwijgen en zal in alles hij doet of zegt een spiegel zijn van Gods liefde. Niet voor niets stemmen heel wat oosterse monniken hun gebed af op hun ademhaling. Zij laten zich volstromen met de levensadem van God en geven door hun manier van ‘zijn’ die Adem door, als bron van vreugde voor heel veel anderen.

Dit 3de glorievolle geheim nodigt ons allemaal daar toe uit. En als we dan Pinksteren vieren blijft dit feest er niet langer één waar Gods Geest iets magisch is, dat ons soms misschien wel aan tovenarij doet denken maar is het er één van ons; iets dat zich in het diepste van onszelf afspeelt. Als we Gods Adem in ons laten doen, worden ook wij van die ‘begeesterde’ mensen aan wie het te zien, te voelen, te horen, en… misschien zelfs te ruiken is dat we leven met de Adem van God. Die Adem maakt enthousiaste mensen van ons. En als je dan weet dat ‘enthousiasme’ letterlijk ‘in God ademen’ betekent, wordt alles wellicht nog duidelijker. Christenen zouden eigenlijk altijd enthousiaste mensen moeten zijn, die nooit ophouden naar de wereld en naar de mensen te kijken op de manier zoals Jezus deed. Onze vreugde is de mooiste getuigenis van ons geloof in een lieve en nabije God. En als liefde mensen écht mooi kan maken, waarom zou dat met Gods liefde dan anders zijn?

Ik hoop dat wij die Adem van God mogen voelen in heel gewone, eenvoudige, dagdagelijkse dingen; dat we God op het spoor komen, Hem in ons laten doen en ‘enthousiaste’ en ‘geestdriftige’ mensen worden. Onze wereld én onze kerk hebben zulke mensen dringend nodig; vrouwen en mannen met een onwankelbaar vertrouwen in de liefde en met een rotsvast geloof in Gods aanwezigheid. Graag wil ik bidden dat Gods Geest ook van jou én van mij zo iemand maakt.


God, Adem over ons,
Adem in ons,
Laat jouw Geest
ons leven overschaduwen
en ons hart vullen
met een laaiend enthousiasme
voor de zending die Jij ons geeft
en met een vuur van liefde
voor elke mens,
zonder onderscheid.
Doe ons herboren worden!
Maak ons nieuw!
Geef ons jouw zegen,
opdat wij zelf
een zegen mogen worden
voor onze medemensen.
En laat ons voor altijd beseffen
dat wij jouw kinderen mogen zijn
en dat jouw liefde ons mooi maakt.Amen.

Preek 26 maart 2021:
“De Hemelvaart van Jezus.” 

(2de glorievolle geheim)

Beste mensen,

Graag had ik vandaag het 2de glorievolle geheim onder de loupe genomen. Weet je, ik heb het steeds een heel spectaculaire gebeurtenis gevonden: de Hemelvaart van Jezus. Als kind stelde ik mij dan voor dat Jezus heel langzaam opsteeg naar de hemel en dat zijn leerlingen Hem met open mond nastaarden. Maar als ik het evangelie vandaag lees, begrijp ik dat de Hemelvaart van Jezus vooral iets zegt over de aarde en over de manier waarop wij hier samenleven. ‘Ga dan’, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Hij zendt hen op weg om aan alle mensen over Hem te vertellen. En Hij geeft hen één zekerheid: dat Hij hen nooit alleen zal laten tot de hemel en de aarde elkaar zullen raken. Op dat moment zal onze samenleving worden ingekleurd met de hemelse kleuren van liefde, geloof en hoop. Met deze belofte geeft Jezus een nieuwe invulling aan de naam, waar-mee mensen sinds eeuwen God aanspraken: ‘Jahwe’ – ‘Ik wil er zijn voor u.’ God, die één en al liefde is, laat mensen nooit alleen. In Jezus wordt deze belofte werkelijkheid. En de leerlingen van Jezus zullen daarin de kracht vinden om vol te houden, ook als het op momenten heel moeilijk zal zijn.

En jij? Geloof jij dat God je nooit alleen laat? En geeft die zekerheid ook aan jou de kracht om van Hem te blijven getuigen? Ik hoop het! Want alleen op deze wijze krijgt Hemelvaart een eigen be-tekenis. Er zijn vandaag de dag gelukkig nog mensen die er mee voor zorgen dat het verhaal van God wordt doorverteld en handen & voeten krijgt in hun dagdagelijks samenleven met anderen. Jezus mag dan wel bij God zijn: zijn Geest blijft werkzaam in vrouwen en mannen, die op een ei-gen manier vormgeven aan de droom van het evangelie. En misschien ben jij ook wel één van hen. Want eigenlijk hebben wij als christenen allemaal de opdracht gekregen om mee te doen aan wat God van ons vraagt: enthousiast en blij getuigen van ons geloof dat onze God een God van liefde is en dat Hij die liefde altijd zal blijven geven aan élke mens. Wellicht zullen sommigen ons omwille van dat geloof ‘naïef’ en misschien zelfs als ‘dom’ bestempelen. Maar ook zal God er voor ons zijn. Hij zal naast ons staan als tochtgenoot en als vriend. En ook wanneer wij zullen sterven, laat Hij ons niet alleen. Op dat moment zullen we zijn liefde zelfs nog intenser ervaren en voor altijd bij Hem onze ‘thuis’ vinden.

Die gelovige zekerheid ontslaat ons echter niet van onze opdracht om van ‘de aarde’ meer en meer ‘hemel’ te maken. Want leerling van Jezus ben je nooit voor jezelf en je zult er ook niet rijk van worden; wel gelukkig, omdat je ‘goed nieuws’ brengt en een bron van tederheid ontsluit in het hart van velen. ‘Ga dan’, zegt Jezus vandaag ook tegen jou en mij. En net zoals zijn leerlingen zendt Hij ons op weg om over God te vertellen en vooral om God te ‘doen’. ‘Geloven’ is immers een werkwoord en mensen zullen maar kunnen ervaren wie God voor hen wil zijn, als ze vrienden ontmoeten die in zijn naam van hen houden. Overal waar dat gebeurt, wordt ‘de aarde’ ‘hemel’ en zullen mensen ook God kunnen ontmoeten. En ooit zal die vreugde volkomen worden, omdat we God van heel dichtbij zullen zien. Daarom is de Hemelvaart van Jezus geen afscheid, maar eerder een nieuw begin. Alles wat we doen staat vanaf dit moment onder Gods zegen. Via Jezus’ hemelvaart wordt er gezorgd dat ieder van ons, eenmaal we onze pelgrimstocht hier aarde afgelopen is, mag thuiskomen bij God de Vader. Het enige wat ons nu te doen staat is ons daarop voorbereiden door te leven op de manier zoals Je-zus dat deed. Moge we door onze verbondenheid met God de Vader en onze solidariteit met de armen voor ons wegwijzers zijn waardoor we de hemel met de aarde kunnen laten raken. Dit wens ik jullie allen toe. Amen.

Preek 25 maart 2021:
“Maria boodschap.” 

(Feest van de dag)

Lieve mensen,

Vandaag vieren wij het feest van Maria boodschap. De dag waarop Maria te horen krijgt dat ze moeder zal worden. We hoorden zonet het evangelie die we eigenlijk ook horen in de advent. De voorbereidingstijd naar Kerst. Ook nu zitten we in een voorbereidingstijd; de vasten. De tijd waarin we ons voorbereiden op Pasen; de dag waar wij uitgenodigd worden om zelf opnieuw geboren te worden. Bij beiden momenten is Maria een belangrijk figuur; laat ons zeggen een “sleutelfiguur” “een brugfiguur” en misschien ook wel een “voorbeeldfiguur”. Vandaag plaatsen we haar in de schijnwerpers.

Deze brugfiguur of sleutelfiguur had ze in oorsprong ook niet in haar genen. Ze kreeg hem ook van Iemand anders Nu, op onze eerste dag van de noveen vertelde ik jullie hoe het blijde nieuws (nl. dus het nieuws dat ze moeder zal worden) haar op weg doet gaan naar haar nicht Elisabeth. Als je beide verhalen even met elkaar vergelijkt dan zal je merken dat beiden het Blijde Nieuws krijgen van de engel Gabriël. Beide verhalen lijken wel een kopie te zijn van elkaar. Op dezelfde manier dat Elisabeth te horen krijgt dat ze onverwacht in verwachting is van Johannes, krijgt Maria het goede nieuws dat ze moeder zal worden. In beide vrouwen voel je heel sterk hoe Gods Geest werkzaam kan zijn in het hart van mensen en hoe op dat moment alles mogelijk wordt. Via de engel Gabriël wil God zijn eigen handtekening plaats onder de belofte aan Elisabeth & Zacharias en aan Maria & Jozef.

‘Ik groet je, gezegende, de Heer is met je!’, zegt de engel wanneer hij het huis van Maria binnen-treedt. Meteen zet hij de toon voor alles wat nog moet komen. Want of hij nu goed of slecht nieuws brengt, God zal altijd bij haar zijn en haar zegenen. En net zoals bij de aankondiging van de ge-boorte van Johannes de Doper, brengt Gabriël ook nu het goede nieuws van een onverwachte verwachting. En opnieuw twijfelt de bestemmeling aan de mogelijkheid daarvan. ‘Hoe moet dat dan?’, vraagt Maria aan de engel. ‘Ik heb geen omgang met een man.’ Maar Gods Geest blijkt nog maar eens heel duidelijk in het spel te zijn. ‘De Heilige Geest zal over je komen’, vertrouwt Gabriël Maria toe. ‘Kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Want voor God is niets onmogelijk!’ En wanneer Maria haar jawoord heeft uitgesproken tegenover God en tegenover Gods Geest gaat de engel van haar weg. Zijn opdracht is ten einde. De Geest zal wel voltooien wat God begonnen is en de onverwachte verwachting doen uitgroeien tot een bron van vreugde en van hoop!

Hoe kader je zo’n verhaal van vandaag in jouw voorbereidingstijd naar Pasen toe? Of – met andere woorden – hoe kan je zelf onverwacht in verwachting geraken van de Heilige Geest? Nu, je moet daar geen grootse dingen voor doen. Kijk maar naar Maria. In alle eenvoud geeft ze aan God haar jawoord en spreekt ze haar bereidheid uit dat Hij haar leven mag uittekenen. En misschien dat daar juist voor jou en mij het schoentje (soms) wringt! Geloven in God wil immers heel wat meer zeggen dan kerkelijk zijn, Broederlijk Delen steunen of bidden, hoe belangrijk dit ook mag zijn. Het heeft te maken met de vraag of je God in jouw leven wilt toelaten en of jij je wilt laten volstro-men met zijn Geest, die aan je leven misschien een totaal nieuwe richting geeft. Het is aan jou om op die uitdaging in te gaan en te ervaren dat het je gelukkig maakt. Amen.

Preek 24 maart 2021:
“De gedaanteverandering op de berg Tabor.”
 
(4de geheim van het Licht)

Lieve mensen,

Vandaag wil ik samen met jullie stilstaan bij het 4de geheim van het Licht ofwel “de gedaanteverandering op de berg Tabor”. Iedere mens heeft in zijn leven iets waarnaar hij of zij verlangend uitziet. Jongeren en werkenden kijken uit naar het weekend, een vakantie, een feestje, het kerstfeest, het paasfeest enz.. Als je wat meer op leeftijd bent, dan zijn het de kleine dingen die het doen: een bezoekje, een kaartje, de geboorte van het eerste kleinkind, en vul zelf maar in. Topmomenten daar leef je naar toe, het houdt je leven boeiend en het maakt je gelukkig. Zo probeert iedereen zin te geven aan zijn leven door de mooie momenten te koesteren. Als je niets meer hebt om verlangend naar uit te kijken, dan verlies je de zin van het leven.

In dit stukje evangelie mogen drie leerlingen van Jezus, Petrus, Johannes en Jacobus een topmo-ment ervaren op de berg Tabor, waar Jezus van gedaante verandert. Het is een verandering die met niets op aarde is te vergelijken. Met de lente zien wij de natuur van gedaante veranderen, als je als mens geboren wordt dan verander je ook voortdurend van gedaante. Wat wij kennen is allemaal vergankelijk. Als Jezus van gedaante verandert met een stralende witte verschijning dan is dit een kijk op de Goddelijke heerlijkheid die Jezus reeds van in het begin bij zijn Vader had. Het is een kijk op de eeuwigheid en een vooruitkijken naar de eeuwigheid.

De berg Tabor, net zoals elke berg in de bijbel, is dus een plaats die je doet uitstijgen boven het dagdagelijkse en je dichter bij God brengt. Het is daar dat Jezus bidt tot God en dat Hij mag ervaren hoe dat gebed Hem verandert, niet alleen innerlijk, maar ook uiterlijk. Het is aan Jezus te zien (letterlijk) dat God Hem laat delen in zijn vreugde en dat Hij Hem wil bevestigen in zijn zending. Daarom verschijnen ook Mozes en Elia, als getuigen van God.

De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor was zo mooi en zo indrukwekkend dat Petrus dat moment voor eeuwig wilde vasthouden. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia, zei Petrus maar hij wist niet wat hij zei. Ze werden overschaduwd door een wolk die zegt: “Dit is Mijn Welbeminde Zoon, die oneindig veel van je houdt. Dit vult hen met stille dankbaarheid.

Topmomenten in je leven daar mag je even van genieten, een verjaardagsfeest, een huwelijks-feest, een jubileumfeest, maar daarna gaat het gewone leven weer verder met zijn zorgen en beproevingen en uitdagingen die moeten aangepakt worden. Topmomenten zijn momenten om aan terug te denken in moeilijke dagen.

Zo is het ook gegaan met Petrus, Johannes en Jakobus, zij moesten de berg weer afdalen naar het dal om daar in de concrete menselijke situaties de blijde boodschap van Jezus te verkondigen en te beleven. En ook Jezus is de weg naar Jeruzalem gegaan om daar te sterven en te verrijzen opdat de Schriften zouden vervuld worden.

Voor ons christenen van vandaag is het de uitdaging om de stem van de Heer te horen en daarop in te gaan. God kan op verschillende wijzen tot ons spreken, door iemand die wij ontmoeten, door een gebeurtenis in ons leven, door het woord van God, door een homilie, enz…. Het is aan ons om te ontdekken wat God wil dat wij doen in ons leven om Jezus en zijn blijde boodschap beter te beleven. Moge dit laatste stukje van deze veertigdagentijd voor ons een tijd zijn waarin wij aandachter kijken en luisteren naar wat God wil dat wij doen in ons leven opdat Pasen ook echt een vernieuwing mag zijn voor ieder van ons persoonlijk. Misschien kunnen volgende vraagjes ons hierbij helpen: “Staat er op de landkaart van mijn leven ook zo’n berg? Waar kan ik tot God bidden? Heb ik een plaats waar ik vrijkomt van allerlei zorgen en vragen en waar ik openkomt voor het wonder van Gods liefde? Heb ik vrienden die met mij die berg willen opgaan om dichter bij God te zijn?” Amen.

Preek 23 maart 2021:
“De bruiloft van Kana.” 

(2de geheim van het Licht)

Lieve mensen,

Op onze eerste en derde dag van de noveen stond ik stil bij 2 blijde geheimen van de rozenkrans. Vandaag wil ik even het 2de geheim van het Licht of “De bruiloft te Kana.” van naderbij met jullie bekijken. Het eerste wat mij telkens opvalt als ik dit stukje evangelie lees, is de hardheid van Jezus tegenover zijn moeder. Als Maria Hem laat weten dat de wijn op is reageert Hij tegenover haar met de volgende zin: “Vrouw is dat soms uw zaak.” Een toch wel harde, koele & afstandelijke reactie van Jezus. Eéntje dat je eigenlijk niet direct uit zijn mond verwacht. Mocht één van onze kinderen of kleinkinderen op deze wijze reageren zoals Jezus hier doet, dan zouden we hen zeker terechtwijzen en duidelijk maken dat dit in de toekomst niet meer mag gebeuren. Je verwacht dat Maria hier net hetzelfde zou doen en dus een reactie zou geven van: “Jongen, wat beleefder mag ook, hé!” Maar zo reageert ze niet. Het is er ééntje dat je eigenlijk niet verwacht. “Doe maar wat Hij u zeggen zal.” Als je deze reactie hoort zou je op het eerste moment denken dat Maria bang is van haar eigen Zoon. Alhoewel… Hoe komt het eigenlijk dat zij op deze manier reageert? Ze beseft blijkbaar al welke rol ze tegenover haar Zoon moet aannemen.

Welke rol is dat dan? Nu…, lieve mensen, als wij op reis gaan met het vliegtuig dan wordt deze steevast bestuurd door een piloot en co-piloot. Beiden kunnen niet zonder elkaar en beiden weten precies wat hun taak is. De co-piloot weet dat hij de rechterhand is van de piloot en de piloot weet dat hij de eindverantwoordelijkheid heeft over het vliegtuig. Het is goed dat ze zich houden aan datgene wat er van hen wordt gevraagd en dat ze dus elkaars plaats als het ware niet gaan innemen. Als we nu deze gedachte hier even gaan toepassen op Maria en Jezus dan kunnen we zeggen dat Maria zeer goed wist welk zitje ze moest innemen toen ze zei: “Doe maar wat Hij u zeggen zal.” Ze wist dat haar plaats deze van de co-piloot was en dat Jezus de piloot van haar leven was. Door dit te zeggen zou je kunnen zeggen dat ze haar ja-woord tegenover haar Zoon uitdrukt en de omstaanders uitnodigt hetzelfde te doen.

Mochten wij de keuze hebben om plaats te nemen op het zitje van piloot of co-piloot; op welk zitje zouden wij spontaan gaan zitten en welke stoel zouden we dan geven aan Jezus? Als we eerlijk op deze vraag gaan antwoorden dan zullen we wellicht moeten toegeven dat we niet allemaal de keuze zouden maken die Maria maakte. Heel vaak zijn we geneigd om op de stoel van de piloot te gaan zitten en dus met andere woorden ons leven in eigen handen te nemen. Durven we de uitdaging aan om elke dag te denken zoals Maria en dus te zeggen: “Heer, U mag de piloot van mijn leven zijn.” Durven we met andere woorden die belofte maken? Sommige onder ons hier zullen zeggen: “Jazeker.” Maar er zullen er ook zijn die wellicht zullen zeggen: “Ik weet dat nog niet zo zeker als je van mij een automatische ja krijgt op deze vraag.” Op zij die hier direct een volmondige “Ja” op geven, zeg ik: “Sterk, dat je dit kan.” En op zij die zeggen: “Ja, ik weet dat zo nog niet.” zeg ik: Ik ben blij dat je hierin eerlijk durft te zijn. Weet dat we pelgrims en dat deze uitnodiging ons zal blijven aangereikt worden tot we op een bepaald moment dat we automatisch vanuit ons hart tegen Jezus kunnen zeggen: “Gij moogt de piloot van mijn leven. Net als Maria geef ik mijn Ja-woord.” We worden alvast uitgenodigd om telkens als we het 2de geheim van het Licht overwegen, deze gedachte in ons achterhoofd te houden. En weet, wanneer we ons volmondig Ja-woord kunnen geven tegenover Jezus dan zullen we net als Maria geïnspireerd zijn om naar onze medemensen te gaan met de uitnodiging: “Doe maar wat Hij u zeggen zal.” Amen.

Preek op 22 maart 2021:
“Jezus wordt in de tempel teruggevonden.”

(5de blijde geheim)

Lieve mensen,

Zaterdag stond ik samen met jullie stil bij het 2de blijde geheim: Maria die haar nicht Elisabeth bezoekt. Daarin vertelde ik welke boodschap er in dit bezoek verborgen zit. Maria gaat naar haar nicht om te vertellen dat in haar nieuw leven groeit. Maar ze gaat niet alleen daarvoor naar haar nicht. Ze gaat ook om haar te helpen, haar te dienen. Maria komt naar haar nicht en brengt voor hun beiden een verborgen cadeau mee: “de heilige Geest”. De boodschap die Ze in dit 2de blijde geheim geeft aan ieder van ons is: “Besef dat er ook voor jou is ook dat verborgen cadeau weggelegd als je net als ik en Elisabeth je hart durf te openen. Wees doorheen je ganse leven een dienende wegwijzer of inspiratiebron naar het voorbeeld van Mij. Dan zal je anderen nieuw leven schenken.”

Vandaag wil ik samen met jullie stilstaan bij het 5de blijde geheim: “Jezus wordt in de tempel teruggevonden.” In dit stukje evangelie merken we iets heel menselijks op. Maria & Jozef zitten niet op dezelfde golflengte als hun zoon. In plaats van braaf mee terug te keren naar huis blijft Jezus achter in de tempel om naar de geleerden te luisteren en hen vragen te stellen. Wanneer zijn ouders Hem hebben teruggevonden en Maria Hem de vraag stelt: “Kind, hoe kon je ons dit aandoen” is zijn antwoord “Waarom hebben jullie naar mij gezocht?”  Ééntje waar vele ouders (op het eerste zicht toch) niet tevreden mee zouden zijn; wat op zich ook verstaanbaar is. Je zou kunnen zeggen dat de “rebel” in Jezus daar al ergens tevoorschijn komt. Maar met dit antwoord wil Jezus daar al tegen zijn ouders zeggen welke weg Hij zal gaan. En blijkbaar zal Maria dit ergens al hebben doorgehad. Wat lezen we enkele verzen verder: “Zijn moeder bewaart dit alles in haar hart.”

Wanneer ik aan jullie zou vragen vanuit welk gebed jullie meestal vertrekken als jullie biddend stil-vallen dan zullen velen onder jullie zeggen: ‘het vraaggebed’. En ergens is dit ook normaal. Voor-aleer we gaan danken zullen we meestal eerst al vragend naar God toestappen; een zeer menselijk gegeven volgens mij. Maar op sommige momenten hebben we de neiging dat er geruis is op onze verbinding met God. We verstaan Hem niet altijd goed. Zoals de twaalfjarige Jezus niet op dezelfde golflengte zat met Maria en Jozef; hebben wij allen wel eens de indruk dat we niet altijd op dezelfde juiste golflengte zitten met God; dat God veraf is. Ook al weten we dat dit niet zo is. God is een nabije God, Iemand die ons niet loslaat wat er ook gebeurt. Hij nodigt ons juist  uit om bij Hem te komen en naar Hem te luisteren. En met dat laatste hebben we als mens het soms wel eens moeilijk. Nochtans is dit de sleutel om te begrijpen wat Hij van ons verwacht. Laten we samen even een kleine oefening maken. Beeld je even een vraagteken in…. Zet dit even in je gedachten onderste boven. Wat heb je dan? Inderdaad, een haak of in Bijbelse termen een anker. In de vraag (in het vraagteken) zit reeds het antwoord verscholen. Dit wou de twaalfjarige Jezus naar Jozef en Maria duidelijk maken. In de vraag “Wist je dan niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?” wou Hij naar hen duidelijk maken dat de Vader zijn Anker (of het vertrekpunt) was van waaruit hij leefde. Zijn antwoord op de vraag van Maria: “Kind, hoe kon je ons dit aandoen?” was niet zo ‘rebels’ als het op het eerste moment lijkt. Hij wou hun op een andere manier naar deze situatie leren kijken en doen beseffen dat ze op een verkeerde wijze naar Hem keken.  Maar hij deed dit toen niet alleen naar Maria en Jozef. Dit was in wezen ook al zijn doel die Hij had toen Hij tussen die geleerden daar in de tempel zat te luisteren en aan wie Hij vragen stelde. En… jawel dit is ook eigenlijk ook de boodschap die Hij naar ieder van ons deze avond wil meegeven. Een boodschap die zegt: ‘Lieve zus en broer van mij, laat je steeds ankeren aan God de Vader. Als je dit doet zal je voor anderen een Anker zijn.’ Amen.

Bezinning op 21 maart:
“Bezinning bij het Wees Gegroet.”

(deel 1)

Wees gegroet, Maria

God heeft jou gezien.

Zijn groet omgeeft je met zijn tederheid
en warmte: Hij kijkt naar jou om en wacht op antwoord.
Zijn boodschap brengt
de hemel dichterbij.
Je wordt door Hem bij naam genoemd
Hij zegt: jou heb ik lief.

Maria,
Wij spreken je aan en vertrouwen erop
dat jij naar ons kijkt en naar ons luistert.
Jou begroeten brengt ons dicht bij jou.
Help ons jouw blik en zijn groet te verstaan.

Wij vragen je:
Maria, door God zelf begroet,
bid voor ons.
Maria, die ons zegt dat God ook ons begroet, bid voor ons.


vol van genade

Niet vol van jezelf, maar vol van Gods Geest

werd jij zijn heiligdom,
de kelk die zich liet vullen.
Jij hebt het wonder diep in jou beleefd,
je lichaam werd een thuis voor God,
je liet je vullen met zijn leven, zijn volheid,
zijn oneindige menslievendheid.
Hij heeft jou groot gemaakt.

Maria,
Jij die vol zijt van genade, help ons te verstaan wat dit betekent.
Neem alle zelfvoldaanheid van ons weg,
bevrijd ons uit onszelf zodat wij openstaan
voor leven naar Gods liefdedroom.

Wij vragen je:
Maria, die vol zijt van genade,
bid voor ons.
Maria, icoon van Gods liefdedroom, bid voor ons.


de Heer is met je

Woorden van God zelf

bij monde van de boodschapper.
Je schrok ervan maar werd gerustgesteld. Je vond genade bij Hem
die het Leven in jou liet openbloeien. Zijn liefde werd jouw kracht.

Maria,
jij wist hem altijd bij jou,
in uren van zorg en niet-begrijpen,

in uren van blijdschap en overgave. Hij was er, in het zwaarste lijden,

ook in het opperste geluk. Help ons te geloven dat
Hij ook ons niet alleen laat.

Wij vragen je:
Maria, die geloofd hebt in Gods kracht, bid voor ons.
Maria, die ten einde toe hebt ‘ja’ gezegd, bid voor ons.


gezegend ben je onder de vrouwen

De woorden van Elisabeth, jouw lieve nicht,

horen wij tot op vandaag:
jij, vrouw van alle tijden,
wees gezegend, wees geprezen
omdat God grote dingen aan jou deed.
Hij zij geloofd en dank gezegd om jou,
zijn uitverkorene, jij, grootste onder alle vrouwen. Gezegend ben je,

Maria,
laat de zegen van Elisabeth ook onze zegen worden wanneer de Geest het leven in ons wekt
en wij jou van hart tot hart ontmoeten.
Geen lied, geen beeld , geen litanie drukt uit
wie jij, zo ongewoon gewoon,
maar helder als de dageraad voor elk van ons betekent.

Wij vragen je:
Maria, gezegend onder alle vrouwen, bid voor ons.
Maria, in wie wij God ontmoeten, bid voor ons.


gezegend is de vrucht van je schoot

Hij die in jouw schoot verwekt werd kreeg de naam:

God, Redder, Bevrijder van zijn volk.’
Je hebt Hem gedragen en gevoed.
Jouw lichaam, door Hem bewoond
was ongerepte schepping, volkomen rein.

Hij was jouw ‘alles’. Jij gaf Hem aan ons.

Maria,
wij danken jou
die de Gezegende hebt gedragen,
Hij die ons redt uit al het kwaad
dat mensen neerhaalt en beklemt.
Jij, Moeder van Jezus,
door wie zijn Menswording mogelijk werd.

Wij vragen je:
Maria, draagster van Jezus, de
Gezegende, bid voor ons.
Maria, Moeder van Jezus en onze Moeder, bid voor ons.

Preek op 20 maart:
“Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.”
(2de blijde geheim)

Lieve mensen,

Als we biddend stilvallen in een kerk, in een kapel of is het thuis; dan kunnen we dit verschillende manieren doen. Soms gebeurt dit woordeloos en ontsteken we eenvoudigweg een kaarsje aan waarin we gans ons gebed leggen. Op andere momenten doen we dit met onze eigen woorden en gaan we een zeer persoonlijk gesprek aan met God, Christus of Maria. En nog op andere momenten gebruiken we dit kleine gebedstouwtje (tonen van de rozenkrans) waarmee we de rozenkrans bidden. Als we de rozenkrans bidden dan kunnen we de blijde, droevige, glorievolle of de geheimen van het Licht bemediteren. En doen we ze allemaal, dan overwegen we gans het leven van Christus. De komende dagen wil ik samen met jullie stilstaan bij enkele geheimen van de rozenkrans  

Deze morgen/avond wil ik beginnen bij het 2de blijde geheim ofwel “Maria, bezoekt haar nicht Elisabeth.” Dit stukje evangelie komt juist na het stukje evangelie waar Maria zelf te horen kreeg dat ze zwanger is.  En wat doet ze nadat ze dit blijde nieuws ontvangen heeft; ze gaat op pad naar haar nicht. Ze wil dit blijde nieuws met haar nicht delen. Op zich een heel normale zaak. Wetend dat je nieuw leven in je draagt, dat kun je toch niet voor jezelf houden? Wanneer vandaag de dag een vrouw te horen krijgt dat ze nieuw leven in haar aan het groeien is, dan wil ze dit met anderen delen. Dus zo ook Maria. Maar Maria gaat niet alleen naar haar nicht om te vertellen dat in haar nieuw leven groeit. Ze gaat naar haar nicht om haar te helpen, haar te dienen.


Wat me ook opvalt in dit stukje evangelie is dat er bij haar komst zowel Elisabeth en als bij het kind dat in haar schoot aan het groeien is iets in beweging zet. Maria komt naar haar nicht en brengt voor hun beiden een verborgen cadeau mee. En misschien zijn er nu onder jullie die zeggen: “Verborgen cadeau? Hoe bedoel je?” Nu, er staat te lezen: “Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kindje op in haar schoot; Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest.” Ja, door haar nicht te begroeten geeft ze het verborgen geschenk die ze zelf ontvangen had (met name de heilige Geest) door waardoor het Leven in haar en in het kind dat ze in zich draagt tot ontplooien komt. Met dit eenvoudig gebaar toont Maria ons waar het eigenlijk op aan komt als gelovige. Ze wil via dit kleine stukje evangelie voor ons een wegwijzer zijn en tegen ieder van ons zeggn: “Besef dat je elke dag zoveel ontvangt, zoveel mensen om je heen een wegwijzer zijn op je pelgrimstocht die je hier aan het gaan bent. Voor jou is ook dat verborgen cadeau weggelegd als je net als ik en Elisabeth je hart durf te openen.” Maar laten we nog even verder kijken. Het leert ons iets over ons manier van bidden, van de rozenkrans te bidden. Wanneer we bij dit tweede blijde geheim een tientje bidden dan doen we eigenlijk net hetzelfde als Maria. Al bidden gaan we net als Maria op weg. We bidden namelijk dat tientje voor die, die of die intentie. Zo willen we dienstbaar zijn voor anderen. En door dit te doen, vormen we, zonder er soms van bewust van te zijn, in Christus naam een inspiratiebron of wegwijzer voor anderen waarin Hij ook nieuw leven mag laten groeien. Dit is ook de boodschap die ik jullie vandaag op deze eerste dag van deze noveen wil meegeven. ‘Wees doorheen je ganse leven een dienende wegwijzer of inspiratiebron naar het voorbeeld van Maria. Dan zal je anderen nieuw leven schenken.’ Amen.