Artikelen die nog kunnen gebruikt worden

Pastoor Stefaan verhuisde naar de
Hoogstraat 116.

Sinds zeer vele jaren is de Hoogstraat 116 de woonst van de pastoor van Deerlijk. Ook voor
pastoor Stefaan is dit niet anders. Na enkele kleine onderhoudswerken verhuisde Stefaan
begin dit jaar naar de pastorie.
Vrijwilligers stonden paraat om onze pastoor Stefaan meer dan een handje toe te steken om
een echte Deerlijkenaar te worden. Bovendien werd het secretariaat vanuit de Kapel ter
Rustestraat ondergebracht in een deel van de pastorie.
De deurbel biedt de mogelijkheid om tijdens de openingsuren uw komst te melden voor het
secretariaat. De pastoor heeft een andere belknop. Een dubbele bel met voor elke functie
een verschillend signaal.

Openingsuren van hert secretariaat:

Maandag van 13 tot 17 uur
Woensdag van 15.30 tot 18 uur
Vrijdag van 9 tot 11.30 uur

Op andere tijdstippen kan er, voor dringende vragen, met de pastorale eenheid contact
opgenomen worden via de gsm-nummer (zie elders op deze site en op blz. 2 van
Kerk&leven).

Mooi en met de pen geschreven!

In onze Sint-Columbakerk zijn oude nieuwjaarsbrieven tentoongesteld. Een selectie uit de meer dan
100 die Deerlijkenaren ter beschikking stelden van onze pastorale eenheid.
De eerste commentaren zijn er van bewondering: ,,Zo mooi geschreven en met een pen en inkt De
inhoud van de brieven was in die tijd ook helemaal anders.”
De tentoonstelling is elke dag open, tijdens de uren dat het kerkgebouw vrij toegankelijk is.
Mondmasker is verplicht.

Chiro Sellewie wint prijs!

Zondagvoormiddag 19 december kwam een groep leiders en leidsters bijeen in het heem. Liselotte Anckaert van de redactie Kerk&leven, kwam speciaal naar Sint-Lodewijk. Zij had de hoofdprijs van het bisdom Brugge (voor de winnende kampfoto) mee voor de Chiro.

In openlucht overhan

digde zij het kleurrijke zeil waarmee tientallen spelletjes te doen zijn. Liselotte wees op de kracht van de winnende foto. ,,Een grote verbondenheid tussen leden en leiding, mee gesymboliseerd door het dikke touw. Proficiat voor zoveel inzet en vooral voor de fotografe.”

Voor de redactieraad die elke week vier lokale bladzijden gestalte geeft, was er een wijnpakket. Pastoor Stefaan wees op de verbondenheid. ,,Jullie verzorgen de middernachtmis en ook dit is een krachtig teken van de grote Chirogroep.” Hierbij enkele foto’s van op de prijsuitreiking bij Chiro Sellewie.

Feest bij Chiro Joeki en Chiro Sellewie

Zowel bij Chiro Joeki als bij Chiro Sellewie was het zondag een bijzondere dag. Het feest van Christus Koning met een verzorgde misviering als startmoment.

Priester Bert ging voor bij Chiro Joeki en priester Stefaan bij Chiro Sellewie.

Op beide plaatsen verzorgde teksten en in Sellewie een misboekje met vooraan de winnende foto van Kerk&leven. Mooi!

Stukjes uit de teksten

De aspi’s van Joeki bij de voorbeden: ,,Zij brengen de oranje kaars. Zij genieten van hun laatste jaar als lid. Zij moeten het voorbeeld geven aan de jongere leden. Er wordt naar hen opgekeken.’’

Uit de engagementsverklaringswoord van de leiding in Sellewie: ,,Ik geloof dat mijn inzet een teken kan zijn van hoop voor de kinderen en jongeren die mij zijn toevertrouwd en een bijdrage is voor een menselijkere wereld.’’

Hieronder enkele foto’s uit de vieringen van de Chirogroepen.

Davidsfonds vierde 90 ste verjaardag

De viering van het 90-jarig bestaan van het Davidsfonds had plaats in d’Iefte. Een
gelegenheidsoptreden van Karel Declercq en daarbij aansluitend een feestelijke receptie en
heerlijk etentje.
Voorzitter Milo Pieters dankte allen die zich in de loop der jaren inzetten voor de vereniging.
Hij wees op de diverse initiatieven en op het gegeven dat het DF de bakermat was van andere
verenigingen.
,,Onze afdeling blijft één van de grote van het Vlaamse land met een divers programma. Wij
hopen dat de tijden beter worden zodat er minder aan ‘annuleren’ moet gedacht worden. Maar
laten wij eerst klinken op onze 90 ste verjaardag.’’

Reveil met teksten en muziek

Op maandag 1 november was er REVEIL op de Deerlijkse kerkhoven. Muziek en teksten zowel in het
centrum (Hoogstraat) als in Sint-Lodewijk.
De fanfare speelde o. m. ‘Highlands Cathedral’ en ‘Circles of consolation’. Teksten en getuigenissen
vulden het geheel. Reveil op zijn best!

Allerzielen in onze pastorale eenheid

Op dinsdag 2 november waren de families van de overledenen uitgenodigd naar de kerk. Vooraan de kruisjes van allen die in de pastorale eenheid met een uitvaartdienst in de kerk naar hun laatste rustplaats werden begeleid.

Pastoor Stefaan ging voor in de viering. De teksten stonden in het teken van afscheid nemen, rouwen, verlies en hoopvol uitzien.

Na de homilie bracht van elke overledene een familielid een kaarsje tot bij het kruisje dat vooraan in de kerk stond.

Eerste communie in De Kim en De Sam

Zaterdagnamiddag was er feest in De Kim en De Sam.
Meer dan dertig leerlingen deden hun eerste communie.
Feestelijke vieringen in de Sint-Columbakerk die werden voorgegaan door priester Marc Dhondt.
De communicanten zongen en werkten mee aan de vieringen.
Een warm applaus van de vele aanwezigen was het orgelpunt van deze vieringen.

Grote groepen eerste communicanten.

Sfeervolle en verzorgde vieringen van de eerste communie voor de leerlingen van de school
‘de Berk’. Pastoor Stefaan ging voor en verschillende leerlingen mochten meehelpen.
De eerste communievieringen hadden als algemeen thema ‘Ik kom naar je toe’. Op het einde
van elke viering dankten de kinderen allen die meewerkten aan de voorbereiding.

Hieronder enkele sfeerbeelden uit de vieringen.

Warme Vormselvieringen

Vijfmaal feest in de Sint-Columbakerk. De grote dag voor de vormelingen. De vieringen
waren tot in de puntjes voorbereid en verzorgd.
Op het einde telkens een warm applaus voor de groep jongeren en hun peter/meter en familie.
Een tekstje uit de plechtigheden:
God, jij vraagt ons om Jezus’ weg te volgen, rechtdoor, op het goede spoor.
We hebben er nu heel veel over nagedacht en we zeggen: Ja!!!
Ja, we willen als christen mensen verder gaan, niet alleen met woorden, maar ook met daden.
Wil u met ons meereizen God, naar ons eindstation, Jezus Centraal?

Enkele foto’s

70 jaar Okra: een grote proficiat!

Okra-centrum viert op dinsdag 26 oktober zijn 70 ste verjaardag. Onder het thema ‘Dank en
Hoop’ is er om 10.30 uur een dankviering in de Sint-Columbakerk. Daarbij aansluitend
uitgebreide receptie in het ontmoetingscentrum, feestmaal, optreden van Wim Dekoker en
koffietafel.
De werking van Okra zorgt ervoor dat de senioren hun gading vinden door elkaar te
ontmoeten en samen actief te blijven.
Twintig jaar geleden was er een gouden feest met toen Jozef Lambrecht als voorzitter.
Hieronder een foto van toen. Okra noemde toen nog KBG.

Hoera, wij hebben een nieuwe pastoor.

Pastoor Stefaan Casteleyn straalde toen hij door het team, de leden van de kerkfabrieken en
leden van het schepencollege ten huize in Nieuwenhove werd afgehaald. De huifkar van het
Bokkeslot was als vervoermiddel een verrassing.
In de kerk was er een gezellige drukte zoals het op zo’n dagen past.
Deken Henk Laridon stelde in naam van de bisschop Stefaan Casteleyn aan als nieuwe herder
van de pastorale eenheid De Wijngaard.
Applaus was er in overvloed.
Een gezellige receptie werd aangeboden door het gemeentebestuur.

Enkele sfeerbeelden


Dankbare afscheidsvieringen


Tweemaal danken was niets te veel bij het afscheid van pastoor Marc. Zaterdag (en zondag) verzorgden delegaties van de drie koren en het team de vieringen in de Sint-Columbakerk.
Priester Pol verzorgde een puike homilie, gericht aan de afscheidnemende pastoor. Warme dankwoorden in de teksten en op het einde door burgemeester Croes, voorzitter van het centraal kerkbestuur Antoon Vanhoutte en teamlid Lieven Opsomer.

Er werd afscheid genomen van Bart Vanwynsberghe als lid van het team. Annie Depoortere dankte Bart voor zijn inzet en inbreng. Voor de pastoor was er een fotoboek over zijn zeven jaar in Deerlijk. Marc Vergote en zijn echtgenote Erna ontvingen een geschenk voor hun jarenlange inzet. Na de vieringen was er een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur. Hieronder vind je enkele sfeerbeelden. (Wil een foto wat groter bekijken; klik dan op die foto.)

Abonneren voor KERK&leven.

Lieve mensen,

Net als 2020 zal 2021 in ons geheugen gegrift blijven als een coronajaar. Voor grotere activiteiten, feesten
en voor een groot deel van de economie werd door de corona de ‘pauzeknop’ opnieuw deels ingedrukt.
De jaarwisseling verliep in niet-gewone omstandigheden.

De pauzeknop van uw KERK & LEVEN werd niet ingedrukt. Die wekelijkse verbondenheid op papier bleef
overeind. Uw wekelijks contact was er elke woens- of donderdag. Ook de site bleef actueel.
Even voor nieuwjaar werd het abonnement op het blad hernieuwd. De lezers bleven in groten getale trouw
aan hun blad.

Elke week vier bladzijden actualiteit uit onze pastorale eenheid De Wijngaard en brede achtergrondinfo over
wat leeft in Vlaanderen en de wereld.
Nieuwe lezers zijn zeer welkom.
Mensen die het blad kennen, willen het niet meer missen. Een abonnement voor 2022 kost slechts 48 euro.

Interesse?
Schrijf meteen over op rekening BE57 4635 1671 5135 van vzw pastorale eenheid De Wijngaard Deerlijk
met vermelding Kerk en leven 2022. Info via 056 77 76 06
Een hartelijke groet en wens voor een goed 2022.

De redactieploeg,
Stefaan Casteleyn, Nadine Vanpanteghem, Marc Vergote. Patrick Buysschaert,
Jean-Pierre Vandekerckhove, Thijs Benoit & Mario Piers.

KERK & leven in de kijker

Jullie kennen KERK & leven. Vier bladzijden met lokaal nieuws in tekst en foto’s. Daarbij teksten uit het leven
gegrepen over gezin, religie, onderwijs, maatschappelijk werk, gezondheid, de Derde Wereld en nog veel meer.
De redactieraad is gelukkig dat de uitgeverij koos voor de slogan ‘Een laadpaal voor het leven’.

De abonnees ontvingen een persoonlijke brief met de vraag ook voor 2022 te betalen. Wij twijfelen er niet aan dat ook anderen interesse hebben. De prijs is 48 euro voor een heel jaar. Wie een extraatje wil steunen kan dit vanaf 50 euro. Overschrijven op rek. BE57 4635 1671 5135 van de pastorale eenheid De Wijngaard, met de vermelding Kerk en leven 2022). Dank, grote dank tot de lezers te behoren.

Coronavirus – Kerk

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is CORANAVIRUS-AFBEELDING.jpg

Kerkwegelwandeling

Oude kerkwegels zijn paadjes waarlangs de gelovigen tijdens de vorige eeuw nog te voet naar de kerk trokken. Wil je in onze gemeente eens enkele bestaande kerkwegels bewandelen?

Trek dan maar uw wandelschoenen aan en stap alleen of met uw gezin onze mooie wandeling af. Start en aankomst aan de Sint-Columbakerk.

Geen kilometers malen maar rustig wandelen langs trage wegen, kerkwegels, natuurgebiedjes, nieuwe wijken en stille watertjes (5 km). Het is even onthaasten langs paadjes die je waarschijnlijk nog niet kende. Laat je verrassen door de mooie kantjes van onze gemeente.

De wandeling is gratis. De wandelkaart is te bekomen bij:

  • in Deerlijk centrum: de Sint-Columba kerk, Bakkerij Hanssens, dagbadhandel Bib.
  • In Sint -Lodewijk: Etiket, SPAR Bulcaen, bakkerij Frank, bakkerij Windels.

Niet uitstellen…doen! Veel wandelplezier,

Het team van De Wijngaard.

Vieringen in Sint-Columbakerk en in de Kapel ter Ruste.Omdat in onze pastorale eenheid De Wijngaard alle weekendvieringen, huwelijken  en uitvaarten in de Sint-Columbakerk plaatsgrijpen (wegens restauratiewerken in de kerk te Sint-Lodewijk) zal er in deze grote ruimte wellicht geen probleem van aantal aanwezigen zijn.

Jullie blijven er dus zoals gewoontegetrouw van harte welkom om samen eucharistie te vieren op zaterdag om 17 uur en op zondag om 7u30 & om 10 uur!

Voor de vieringen op weekdagen veranderde de locatie. Op dinsdag, woensdag en vrijdag om 18.30 uur en op donderdag om 8.45 uur wordt er opnieuw eucharistie gevierd in de Kapel ter Ruste.
De doopselvieringen hebben sedert juli ook opnieuw plaats in de Kapel ter Ruste.

De laatste details en schikkingen zijn steeds te vinden op deze site en in Kerk & Leven.

Deze week in uw KERK & Leven.

In jullie weekblad Kerk & Leven is er deze week het volgende te vinden:

  • Uitgebreide babbel met Lore Bruggeman over Tokio.
  • Restauratie van de kerk te Sint-Lodewijk.

Nota: een blad voor drie weken.

——————————-

Scouts en gidsen op kamp.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws.
Postabonnement voor rest van 2021 : 30 euro.
Info  056/77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Hoogkoor Sint-Columbakerk

In de eerste week van juli werd er in het hoogkoor van de Sint-Columbakerk een verhoog gelegd. Hierdoor staan de priester en de lector tijdens de vieringen hoger.

De werken werden uitgevoerd door leden van de kerkraad en enkele andere vrijwilligers.

Op zaterdag 10 juli was het poetsen, zodat de kerk er voor de weekendvieringen piekfijn bijligt.

Deze week in uw KERK & Leven.

In jullie weekblad Kerk & Leven is er deze week het volgende te vinden:

  • Uitgebreide babbel met Lore Bruggeman over Tokio.
  • Restauratie van de kerk te Sint-Lodewijk.

Nota: een blad voor drie weken.

——————————-

Scouts en gidsen op kamp.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws.
Postabonnement voor rest van 2021 : 30 euro.
Info  056/77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Dinsdag 29 juni in Waregem:
Gildas Cambia wordt tot priester gewijd.

,,De bisschop komt naar de decanale kerk hier in Waregem en de plechtigheid start om 18 uur’’, vertelt de wijdeling.

Pagina bekijken

Gildas is afkomstig van Benin, een land in het westen van Afrika. ,,Mijn vader is overleden en was verpleger en mijn moeder sociale assistente. Ik heb twee zussen en drie broers. Ons gezin is zeer christelijk, net als een meerderheid van de mensen in Benin. Ik was misdienaar, lid van het koor en actief in de jeugdbeweging die zowat te vergelijken is met de Chiro.’’

Gildas vertelde in de kerk tegen zijn moeder: ”Jezus is mijn vriend.”

Als diaken (wijding in 2019) leerde hij het parochieleven ten volle kennen. Hij woont in een huis niet ver van het Waregemse ziekenhuis en verkent de stad met de fiets. ,,Ik kwam in contact met priesters, gelovigen en vrijwilligers uit de dekenij en ben hier gelukkig.’’

Als jonge priester voelt hij zich geroepen om positief ingesteld te zijn.

In zijn living staat een gitaar. ,,Ik speel graag de gitaar en heb alles aan mezelf geleerd. Ik schreef ook al een eigen lied. In mijn vrije tijd neem ik graag tijd om te lopen. Het mag zelfs een uurtje zijn.’’

De volledige babbel  met Gildas is te lezen in Kerk & Leven.

Kerk van Sint-Lodewijk wordt gerestaureerd.

kerk Sint-Lodewijk

De geplande restauratiewerken aan de kerk van Sint-Lodewijk starten begin juni en kunnen een jaar duren. Pastoor Marc Messiaen: ,,In die periode zullen er geen erediensten zijn en kan de kerk niet bezocht worden.”

De wanden aan de binnenkant van de kerk staan er reeds enkele jaren triestig bij. Het pleisterwerk bladert af en ook de zuilen in de kerk lijden eronder. Een grondige restauratie van het geheel was de enige oplossing.

Marc Messiaen: ,,Alle diensten die normaal plaatsvinden in de kerk te Sint-Lodewijk, zullen doorgaan in de kerk van Sint-Columba of in kapel ter Ruste (indien de maatregelen omtrent coronabestrijding het toelaten).’’

De pastoor besluit: ,,Het is even door de ‘zure druiven’ bijten, maar daarna zullen we mogen genieten van een wondermooie wijnstok in onze pastorale eenheid De Wijngaard.’’

Elke zondag vanuit Waregem…

Goede vrienden,

De dekenij Waregem (de vier pastorale eenheden; waaronder De Wijngaard Deerlijk) verzorgt in de periode van de lockdown elke zondag om 10 uur een eucharistieviering vanuit de decanale kerk in Waregem. 

Elke week gaat een pastoor/priester  uit onze dekenij voor in de viering. Wil je deze vanuit je huiskamer op je pc, laptop of iPad mee volgen? Dat kan door simpelweg de foto (hierboven) aan te klikken. De viering kan ook later bekeken worden.

Het pastoraal team van De Wijngaard Deerlijk


ALGEMENE ZIEKENZALVING

Onze Pastorale Eenheid houdt eraan om elk jaar een algemene ziekenzalving te organiseren. Dit jaar zal dit gebeuren op donderdag 25 maart 2020 om 15u in de kerk van Sint-Columba.

Data om in je agenda aan te stippen!!!

Nu alle Eerste Communievieringen van 2020 achter ons liggen, willen we ook al even vooruit kijken naar 2021 en jullie de data van de Eerste Communievieringen voor 2021 reeds meegeven. Noteer deze alvast in jullie agenda. Verdere info volgt later nog.

  • Zaterdagnamiddag 24 april: voor de kinderen uit St.-Lodewijk
  • Zaterdag 8 mei: voor de kinderen die school in de Berk
  • Vrijdag 14 mei: voor de kinderen uit de SAM en de KIM
  • Zaterdag 15 mei: voor de kinderen die school lopen in de Belgiek en de Driesprong

Elke zondag vanuit Waregem…

Goede vrienden,

De dekenij Waregem (de vier pastorale eenheden; waaronder De Wijngaard Deerlijk) verzorgt in de periode van de lockdown elke zondag om 10 uur een eucharistieviering vanuit de decanale kerk in Waregem. 

Elke week gaat een pastoor/priester  uit onze dekenij voor in de viering. Wil je deze vanuit je huiskamer op je pc, laptop of iPad mee volgen? Dat kan door simpelweg de foto (hierboven) aan te klikken. De viering kan ook later bekeken worden.

Het pastoraal team van De Wijngaard Deerlijk

Een brief van zuster Leen Mestdagh

Libreville,28 februari 2021

Beste familie,
Beste missievrienden,

We beleven rare tijden … toch durven we hoopvol uitzien naar beter, overtuigd dat ziekte en dood niet het laatste woord kunnen hebben, niet alleen later, maar ook hier en nu niet !

Beter als voordien realiseren we onze verantwoordelijkheid in de zorg om de natuur, in de zorg voor onszelf, in de zorg voor anderen … om zo mee te bouwen aan een menselijke (goddelijke) samenleving.

De pandemie van de Coronavirus, Covid19, is wereldwijd verspreid. Afrika blijft voorlopig behoorlijk gespaard en men vraagt zich af : Waarom ? Het warme klimaat ? De aanwezigheid van andere virussen ? Een jonge bevolking ? Een betere weerstand tegen ziekte ? De nog vele “gekende” geneeskrachtige planten vanuit het woud ? … Lees verder

Opnieuw naar de eucharistie

Je dient je vooraf (vanaf de zondag voor de komende week) in te schrijven. Per dag kan je zien hoeveel plaats er nog is. Elke persoon wordt afzonderlijk geregistreerd. Een koppel moet twee registraties doen. Wie niet ingeschreven is, ook al is er nog een stoeltje vrij, kan er helaas niet bij. 


Hoe kan je inschrijven? 

Je klikt op bovenstaande foto (kerkdeur die op een kier staat) en daarna ga je verder door bij de gekozen dag op het uur te klikken. Vul alle gegevens in, klik aan bij ‘Ik ben geen robot’ en bevestig.
Lukt het niet? Bel Nadine 0477 56 70 85 of pastoor Marc 0476 75 62 23. We heten je alvast van harte opnieuw welkom.

Wie vertelt?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is wie-vertelt-3.jpg

Onze geloofsgemeenschap heeft een rijke geschiedenis van vrijwillige inzet en gedrevenheid. Voor één van de volgende nummers van ‘Kerk & Leven’ zijn wij op zoek naar iemand die wil vertellen over een gebeurtenis of initiatief uit onze geloofsgemeenschap. Wij zoeken zaken waarbij velen betrokken waren en liefst van minstens 20 jaar geleden. Ja? Om af te spreken stuur een mailtje naar secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be of 056 77 76 06.

Kruisje

In onze pastorale eenheid wordt het kruisje  van een overledene door iemand van de werkgroep rouwpastoraal bij de familie aan huis gebracht ongeveer een jaar na het overlijden van je dierbare. Met Allerheiligen werden alle kruisjes vooraan in de Sint-Columbakerk geplaatst door de werkgroep kerkversiering.

Ons weekblad wordt geliefd en gelezen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-4.png

Schrijf 45 euro voor 48 nummers per jaar of minder dan één euro per week. In 2021 elke week goed nieuws in jullie brievenbus. Er is ook in deze coronatijd veel nieuws!

Onze vraag: schrijf over op rekening BE57 4635 1671 5135 van vzw pastorale eenheid De Wijngaard Deerlijk met vermelding ‘Kerk en leven 2021’. Bedankt.

De wekelijkse schriftelijke verbondenheid in onze gemeenschap blijft ook in deze nieuwe lockdown overeind. Het aantal lokale bladzijden vermindert voorlopig niet. 

Maar wij blijven een positief contactblad dat op woens- of donderdag met de post in jullie brievenbus steekt.

Een hartelijke groet, blijf verbonden en houd je gezond. Dank!

In naam van de redactieploeg
Marc Messiaen, Nadine Vanpanteghem, Marc Vergote.

Oproep vanuit het bisdom i.v.m. de jaarlijkse omhaling voor ‘priesters in zending’

In deze periode van het jaar wordt gewoonlijk in alle kerken van het bisdom Brugge de jaarlijkse omhaling gehouden voor ‘Hulp aan diocesane priesters in zending’.

De financiële steun gaat naar de projecten die zij er uitbouwen of hebben uitgebouwd zoals steun aan een medisch centrum, opvang van vluchtelingen, bouw en inrichting van klaslokalen, noodopvang na een overstroming of aardbeving.

Wegens de coronamaatregelen is dit nu niet mogelijk. Maar voor zij die het wensen om toch een financiële bijdrage te doen, kan deze overschrijven op het rekeningnummer van Het Bisdom Brugge vzw: BE53 3800 8074 1053 met vermelding ‘priesters in zending’.

Alvast dank voor de bijdrage.

Noveenkaars

Pastoor Marc: ,,Corona heeft ons allen in de greep, maar we willen in deze donkere tijd licht en warmte zijn voor elkaar. Daarom nodigen wij iedereen uit om voor de rest van het jaar een noveenkaars te laten branden. Je kan die kaars thuis laten branden, maar je kan ook elke week een noveenkaars aansteken in de St.-Columbakerk of in de kerk van  of O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Sint-Lodewijk). Zo willen we bidden op voorspraak van de heiligen…. Een noveenkaars kost 4 euro. Het bedrag moet enkel in de beschikbare offerblokgedeponeerd worden. ‘God onze Heer, ga met ons mee’. Houd jullie kloek en gezond.’’

Samen vieren vanuit Waregem

De dekenij Waregem (vier pastorale eenheden; waaronder De Wijngaard) verzorgt in de periode van de lockdown (tot half januari) elke zondag om 10 uur een eucharistieviering vanuit de decanale kerk in Waregem. Elke week zal een andere pastoor/priester  uit de dekenij voorgaan in de eucharistieviering. Wil je deze vanuit je huiskamer op je pc, laptop of iPad mee volgen? Dat kan door simpelweg de foto (hierboven) aan te klikken. De viering kan ook later bekeken worden.

Palmwijding in Waregem.


In de gestreamde viering op Palmzondag vanuit Waregem ging pastoor Marc voor. Er was de wijding van de palm, we krijgen het lijdensverhaal te horen en vier koorleden uit onze pastorale eenheid luisterden de viering op. Kortom een mooi afgewerkte viering. Op het einde zongen zij ‘Lief Vrouwke, ik kom niet…’ met een knipoog naar de slotdag van de noveen Kapellekensommegang..

Op het einde van de eucharistie nodigde pastoor Marc de mensen uit om in verbondenheid de vieringen van de Goede Week mee te vieren. Op dinsdag, donderdag & vrijdag kan dit in de kerken van onze PE. Zaterdag en zondag gebeurt opnieuw via streaming vanuit Waregem. Meer info op deze site.


(Wil de foto’s uit deze Palmzondagviering wat groter bekijken; klik dan op de desbetreffende foto.
Als je nadien de foto terug in een kleiner formaat wil; klik dan 2 maal naast de foto.)