Artikelen die nog kunnen gebruikt worden

Deze week in uw KERK & Leven.

In jullie weekblad Kerk & Leven is er deze week het volgende te vinden:

  • Uitgebreide babbel met Lore Bruggeman over Tokio.
  • Restauratie van de kerk te Sint-Lodewijk.

Nota: een blad voor drie weken.

——————————-

Scouts en gidsen op kamp.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws.
Postabonnement voor rest van 2021 : 30 euro.
Info  056/77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Dinsdag 29 juni in Waregem:
Gildas Cambia wordt tot priester gewijd.

,,De bisschop komt naar de decanale kerk hier in Waregem en de plechtigheid start om 18 uur’’, vertelt de wijdeling.

Pagina bekijken

Gildas is afkomstig van Benin, een land in het westen van Afrika. ,,Mijn vader is overleden en was verpleger en mijn moeder sociale assistente. Ik heb twee zussen en drie broers. Ons gezin is zeer christelijk, net als een meerderheid van de mensen in Benin. Ik was misdienaar, lid van het koor en actief in de jeugdbeweging die zowat te vergelijken is met de Chiro.’’

Gildas vertelde in de kerk tegen zijn moeder: ”Jezus is mijn vriend.”

Als diaken (wijding in 2019) leerde hij het parochieleven ten volle kennen. Hij woont in een huis niet ver van het Waregemse ziekenhuis en verkent de stad met de fiets. ,,Ik kwam in contact met priesters, gelovigen en vrijwilligers uit de dekenij en ben hier gelukkig.’’

Als jonge priester voelt hij zich geroepen om positief ingesteld te zijn.

In zijn living staat een gitaar. ,,Ik speel graag de gitaar en heb alles aan mezelf geleerd. Ik schreef ook al een eigen lied. In mijn vrije tijd neem ik graag tijd om te lopen. Het mag zelfs een uurtje zijn.’’

De volledige babbel  met Gildas is te lezen in Kerk & Leven.

Kerk van Sint-Lodewijk wordt gerestaureerd.

kerk Sint-Lodewijk

De geplande restauratiewerken aan de kerk van Sint-Lodewijk starten begin juni en kunnen een jaar duren. Pastoor Marc Messiaen: ,,In die periode zullen er geen erediensten zijn en kan de kerk niet bezocht worden.”

De wanden aan de binnenkant van de kerk staan er reeds enkele jaren triestig bij. Het pleisterwerk bladert af en ook de zuilen in de kerk lijden eronder. Een grondige restauratie van het geheel was de enige oplossing.

Marc Messiaen: ,,Alle diensten die normaal plaatsvinden in de kerk te Sint-Lodewijk, zullen doorgaan in de kerk van Sint-Columba of in kapel ter Ruste (indien de maatregelen omtrent coronabestrijding het toelaten).’’

De pastoor besluit: ,,Het is even door de ‘zure druiven’ bijten, maar daarna zullen we mogen genieten van een wondermooie wijnstok in onze pastorale eenheid De Wijngaard.’’

Elke zondag vanuit Waregem…

Goede vrienden,

De dekenij Waregem (de vier pastorale eenheden; waaronder De Wijngaard Deerlijk) verzorgt in de periode van de lockdown elke zondag om 10 uur een eucharistieviering vanuit de decanale kerk in Waregem. 

Elke week gaat een pastoor/priester  uit onze dekenij voor in de viering. Wil je deze vanuit je huiskamer op je pc, laptop of iPad mee volgen? Dat kan door simpelweg de foto (hierboven) aan te klikken. De viering kan ook later bekeken worden.

Het pastoraal team van De Wijngaard Deerlijk


ALGEMENE ZIEKENZALVING

Onze Pastorale Eenheid houdt eraan om elk jaar een algemene ziekenzalving te organiseren. Dit jaar zal dit gebeuren op donderdag 25 maart 2020 om 15u in de kerk van Sint-Columba.

Data om in je agenda aan te stippen!!!

Nu alle Eerste Communievieringen van 2020 achter ons liggen, willen we ook al even vooruit kijken naar 2021 en jullie de data van de Eerste Communievieringen voor 2021 reeds meegeven. Noteer deze alvast in jullie agenda. Verdere info volgt later nog.

  • Zaterdagnamiddag 24 april: voor de kinderen uit St.-Lodewijk
  • Zaterdag 8 mei: voor de kinderen die school in de Berk
  • Vrijdag 14 mei: voor de kinderen uit de SAM en de KIM
  • Zaterdag 15 mei: voor de kinderen die school lopen in de Belgiek en de Driesprong

Elke zondag vanuit Waregem…

Goede vrienden,

De dekenij Waregem (de vier pastorale eenheden; waaronder De Wijngaard Deerlijk) verzorgt in de periode van de lockdown elke zondag om 10 uur een eucharistieviering vanuit de decanale kerk in Waregem. 

Elke week gaat een pastoor/priester  uit onze dekenij voor in de viering. Wil je deze vanuit je huiskamer op je pc, laptop of iPad mee volgen? Dat kan door simpelweg de foto (hierboven) aan te klikken. De viering kan ook later bekeken worden.

Het pastoraal team van De Wijngaard Deerlijk

Een brief van zuster Leen Mestdagh

Libreville,28 februari 2021

Beste familie,
Beste missievrienden,

We beleven rare tijden … toch durven we hoopvol uitzien naar beter, overtuigd dat ziekte en dood niet het laatste woord kunnen hebben, niet alleen later, maar ook hier en nu niet !

Beter als voordien realiseren we onze verantwoordelijkheid in de zorg om de natuur, in de zorg voor onszelf, in de zorg voor anderen … om zo mee te bouwen aan een menselijke (goddelijke) samenleving.

De pandemie van de Coronavirus, Covid19, is wereldwijd verspreid. Afrika blijft voorlopig behoorlijk gespaard en men vraagt zich af : Waarom ? Het warme klimaat ? De aanwezigheid van andere virussen ? Een jonge bevolking ? Een betere weerstand tegen ziekte ? De nog vele “gekende” geneeskrachtige planten vanuit het woud ? … Lees verder

Opnieuw naar de eucharistie

Je dient je vooraf (vanaf de zondag voor de komende week) in te schrijven. Per dag kan je zien hoeveel plaats er nog is. Elke persoon wordt afzonderlijk geregistreerd. Een koppel moet twee registraties doen. Wie niet ingeschreven is, ook al is er nog een stoeltje vrij, kan er helaas niet bij. 


Hoe kan je inschrijven? 

Je klikt op bovenstaande foto (kerkdeur die op een kier staat) en daarna ga je verder door bij de gekozen dag op het uur te klikken. Vul alle gegevens in, klik aan bij ‘Ik ben geen robot’ en bevestig.
Lukt het niet? Bel Nadine 0477 56 70 85 of pastoor Marc 0476 75 62 23. We heten je alvast van harte opnieuw welkom.

Wie vertelt?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is wie-vertelt-3.jpg

Onze geloofsgemeenschap heeft een rijke geschiedenis van vrijwillige inzet en gedrevenheid. Voor één van de volgende nummers van ‘Kerk & Leven’ zijn wij op zoek naar iemand die wil vertellen over een gebeurtenis of initiatief uit onze geloofsgemeenschap. Wij zoeken zaken waarbij velen betrokken waren en liefst van minstens 20 jaar geleden. Ja? Om af te spreken stuur een mailtje naar secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be of 056 77 76 06.

Kruisje

In onze pastorale eenheid wordt het kruisje  van een overledene door iemand van de werkgroep rouwpastoraal bij de familie aan huis gebracht ongeveer een jaar na het overlijden van je dierbare. Met Allerheiligen werden alle kruisjes vooraan in de Sint-Columbakerk geplaatst door de werkgroep kerkversiering.

Ons weekblad wordt geliefd en gelezen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-4.png

Schrijf 45 euro voor 48 nummers per jaar of minder dan één euro per week. In 2021 elke week goed nieuws in jullie brievenbus. Er is ook in deze coronatijd veel nieuws!

Onze vraag: schrijf over op rekening BE57 4635 1671 5135 van vzw pastorale eenheid De Wijngaard Deerlijk met vermelding ‘Kerk en leven 2021’. Bedankt.

De wekelijkse schriftelijke verbondenheid in onze gemeenschap blijft ook in deze nieuwe lockdown overeind. Het aantal lokale bladzijden vermindert voorlopig niet. 

Maar wij blijven een positief contactblad dat op woens- of donderdag met de post in jullie brievenbus steekt.

Een hartelijke groet, blijf verbonden en houd je gezond. Dank!

In naam van de redactieploeg
Marc Messiaen, Nadine Vanpanteghem, Marc Vergote.

Oproep vanuit het bisdom i.v.m. de jaarlijkse omhaling voor ‘priesters in zending’

In deze periode van het jaar wordt gewoonlijk in alle kerken van het bisdom Brugge de jaarlijkse omhaling gehouden voor ‘Hulp aan diocesane priesters in zending’.

De financiële steun gaat naar de projecten die zij er uitbouwen of hebben uitgebouwd zoals steun aan een medisch centrum, opvang van vluchtelingen, bouw en inrichting van klaslokalen, noodopvang na een overstroming of aardbeving.

Wegens de coronamaatregelen is dit nu niet mogelijk. Maar voor zij die het wensen om toch een financiële bijdrage te doen, kan deze overschrijven op het rekeningnummer van Het Bisdom Brugge vzw: BE53 3800 8074 1053 met vermelding ‘priesters in zending’.

Alvast dank voor de bijdrage.

Noveenkaars

Pastoor Marc: ,,Corona heeft ons allen in de greep, maar we willen in deze donkere tijd licht en warmte zijn voor elkaar. Daarom nodigen wij iedereen uit om voor de rest van het jaar een noveenkaars te laten branden. Je kan die kaars thuis laten branden, maar je kan ook elke week een noveenkaars aansteken in de St.-Columbakerk of in de kerk van  of O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Sint-Lodewijk). Zo willen we bidden op voorspraak van de heiligen…. Een noveenkaars kost 4 euro. Het bedrag moet enkel in de beschikbare offerblokgedeponeerd worden. ‘God onze Heer, ga met ons mee’. Houd jullie kloek en gezond.’’

Samen vieren vanuit Waregem

De dekenij Waregem (vier pastorale eenheden; waaronder De Wijngaard) verzorgt in de periode van de lockdown (tot half januari) elke zondag om 10 uur een eucharistieviering vanuit de decanale kerk in Waregem. Elke week zal een andere pastoor/priester  uit de dekenij voorgaan in de eucharistieviering. Wil je deze vanuit je huiskamer op je pc, laptop of iPad mee volgen? Dat kan door simpelweg de foto (hierboven) aan te klikken. De viering kan ook later bekeken worden.

Palmwijding in Waregem.


In de gestreamde viering op Palmzondag vanuit Waregem ging pastoor Marc voor. Er was de wijding van de palm, we krijgen het lijdensverhaal te horen en vier koorleden uit onze pastorale eenheid luisterden de viering op. Kortom een mooi afgewerkte viering. Op het einde zongen zij ‘Lief Vrouwke, ik kom niet…’ met een knipoog naar de slotdag van de noveen Kapellekensommegang..

Op het einde van de eucharistie nodigde pastoor Marc de mensen uit om in verbondenheid de vieringen van de Goede Week mee te vieren. Op dinsdag, donderdag & vrijdag kan dit in de kerken van onze PE. Zaterdag en zondag gebeurt opnieuw via streaming vanuit Waregem. Meer info op deze site.


(Wil de foto’s uit deze Palmzondagviering wat groter bekijken; klik dan op de desbetreffende foto.
Als je nadien de foto terug in een kleiner formaat wil; klik dan 2 maal naast de foto.)