VACATURE …

Vacature voor een voltijdse parochieassistent(e) in de pastorale eenheid Sint-Anna Waregem

De pastorale eenheid Sint-Anna Waregem is op zoek naar een parochieassistent(e) om, in nauwe samenwerking met de pastoor en de andere medewerkers, de pastorale werking te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Taak

 • Actieve deelname aan het beleidsteam van de pastorale eenheid
 • Coördineren, bemoedigen, ondersteunen en begeleiden van groepen / vrijwilligers
 • Contacten onderhouden met plaatselijke pastorale ploegen, werkgroepen, jeugdbewegingen, scholen, verenigingen, …
 • Contacten onderhouden met bisdom, diocesane groepen, … 

De taakomschrijving wordt opgebouwd met elementen van de volgende lijst, afhankelijk van de interesses en talenten van de kandidaat:

 • Assisteren bij de uitwerking van het doopsel op schoolleeftijd, de 1e communiewerking  en de vormselcatechese.
 • Meewerken aan de liturgie en de voorbereiding ervan (inclusief homilies, uitvaarten)
 • Meewerken aan initiatieven van volwassencatechese en geloopsverdieping zoals Leerhuis
 • Activeren en coördineren van de acolietenwerking
 • Diaconale opdracht met focus op Welzijnszorg en Broederlijk Delen
 • Meewerken of coördineren in de werkgroep communicatie (redactieraad K&L, website…)
 • Contact zoeken en leggen tussen parochie en jeugd / mogelijke initiatieven uitwerken en coördineren

Profiel

 • Katholiek en Kerk betrokken zijn
 • Minimum 5 jaar werkervaring
 • Bij voorkeur een diploma hoger onderwijs
 • Basisvaardigheden op vlak van informatica – ontwerpen van drukwerk.
 • Communicatief vaardig zijn
 • In staat zijn groepen en taken te coördineren
 • Kennis hebben van sociale media
 • Onverenigbaar met een politiek of syndicaal mandaat
 • Teamgericht en zelfstandig kunnen werken
 • Flexibel, bereid tot avond- en weekendwerk
 • Beschikt over rijbewijs B en eigen wagen
 • Bij voorkeur ter plaatse wonend
 • Bereid tot het volgen van de voorziene vorming
 • Bereid om bij aanwerving een gesprek te voeren met een psycholoog

Modaliteiten

 • Indiensttreding: 1 februari 2020
 • Verloning als bedienaar van de eredienst
 • Een basisopleiding wordt door het bisdom Brugge ingericht
 • Een canoniek startcontract van 1 jaar met verlenging na het proefjaar

Informatie

jobinhoud: bij priester Patrick Leenknecht – 056 60 32 76, p.leenknecht@skynet.be

statuut, wedde en basisopleiding: Trees Lavens – 050 33 59 05 – trees.lavens@bisdombrugge.be

Sollicitatie

Stuur vóór 15 december 2019 uw schriftelijke sollicitatie met bijhorende
CV naar bisschoppelijk gedelegeerd Marc Steen, Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge of marc.steen@bisdombrugge.be