Vieringen in de Goede Week

Palmweekend

We starten de Goede Week in het weekend van 13 en 14 april.
Tijdens de weekendliturgie op zaterdag en zondag gedenken Jezus’ intocht in Jeruzalem.

Verzoeningsviering

Op weg gaan naar Pasen betekent; loskomen van verleden en opnieuw mogen beginnen. Tijdens de Goede Week krijgen we ook de mogelijk om bij God en elkaar vergeving te ontvangen. In Kapel ter Ruste gaat er op 16 april om 18u30 een verzoeningsviering waartoe je allen van harte bent uitgenodigd.

Witte Donderdag

Vandaag start het Heilig Paastriduum. Deze avond (op 18 april) willen we samen het Laatste Avondmaal van Christus herdenken. We doen dit in de Sint-Columbakerk om 19u.

Goede Vrijdag

Elk van ons gaat in zijn/haar leven wel eens een kruisweg. Dan doet het deugd dat anderen met ons meestappen. Ook Jezus ging op het einde van zijn leven de kruisweg naar Golgata. In verbondenheid met elkaar en met de Heer worden we vandaag (op 19 april) om 15u of om 19u in de Sint-Columbakerk uitgenodigd om stil te vallen bij de lijdensweg van Christus.

Paaszaterdag

Alles is stil. Jezus is gestorven. En toch, toch durven we uitkijken naar een nieuw begin, naar een nieuwe morgen. We willen waken in de nacht, licht en liefde uitdragen, onze doopbeloften hernieuwen. Dit mogen we samen doen in de kerk van Sint-Lodewijk om 20u.

OPGELET: er is GEEN AVONDMIS om 17u!!!

Pasen

De Heer is verrezen, opgestaan uit de dood. We mogen en kunnen dit samen vieren tijdens de eucharistie van Dit mogen en kunnen we samen vieren. Ofwel tijdens de eucharistie van 7u30 of tijdens de eucharistie van 10u in de Sint-Columbakerk.