WEETJES

PE De Wijngaard op Radio 2

Op 20 december zakte Radio 2 af naar Deerlijk. Ze hadden namelijk vernomen dat er op 24 december om 24u een eucharistie doorgaat; iets wat steeds minder gebeurt in ons bisdom. Voor hen een reden om het Chirokoor (die de middennachtmis opluistert) en pr. Marc het woord te geven en hen te laten vertellen wat hun aanspreekt in deze middennachtmis. Je kunt het interview horen op dinsdagmorgen (24 december) in het ochtendjournaal van 6u30, 7u30 & 8u30. Benieuwd wat ze verteld hebben? Luister dan zeker!

Missierama 2019 

Dankjewel aan allen, medewerkers, sponsors en aanwezigen die hebben bijgedragen aan het succes van Missierama. Eveneens dankjewel aan onze trouwe spaarders. 

Dank zij jullie kunnen we terug 9000 euro verdelen onder onze missionarissen die op de één of andere manier met Deerlijk verbonden zijn alsook diverse projecten ondersteunen. Ook in hun naam: van harte dankjewel !

Noteer alvast in je agenda Missierama 26-27 september 2020. 
We wensen jullie allen een deugddoend eindejaar
en een aangename start van het nieuwe jaar.

Missiewerk Deerlijk.

Onze kerstcollecte voor mensen in nood

In ons land is de kerstcollecte van de katholieke geloofsgemeenschappen doorgaans bestemd voor mensen in nood. De bisschoppen vragen dit jaar een deel daarvan te bestemmen voor de Kerk in Syrië en Irak en een ander deel voor mensen in nood bij ons. 

Christenen in Syrië en Irak hebben het moeilijk om stand te houden. Velen kwamen om in de oorlogen die deze landen teisteren. Miljoenen anderen zijn gevlucht naar veiliger oorden dichtbij en veraf. Tallozen leven al jaren in kampen. Wie bleef, leeft vaak al evenzeer in heel moeilijke omstandigheden. Laten wij solidair zijn met de moeilijke situatie van de gelovigen.  

De bisschoppen hopen dat al wie Kerstmis dit jaar meeviert in de eucharistievieringen even gul zal zijn als met de bijzondere kerstcollecte van 2017. Toen werd liefst 480.000 euro ingezameld voor de Syrische vluchtelingen die de katholieke Kerk in ons land opvangt. 

Buiten de collecte om kunnen gelovigen hun solidariteit eveneens uiten door een bijdrage te storten op rekening.BE 06 7340 1936 2522 van het Interdiocesaan Centrum (Guimardstraat 1, 1040 Brussel), met vermelding: ‘Kerk in Syrië en Irak Kerstmis 2019’.